Нова италианска правозащитна организация се радва на огромна подкрепа

Граждани и организации от Италия обединяват сили срещу унизителната социална несправедливост, неравенство, ограничаване на права и свободи и липса на прозрачност, като създават Cild - нова правозащитна организация.

Нов закон за имиграцията, нов закон за правата на ЛГБТ, обществено-политическа кампания срещу дискриминацията на роми и легализиране на канабиса - това са основните цели, за които Cild ще се бори. Няма по-добро доказателство за нуждата от Cild в Италия от огромния интерес към него в страната. Новата италианска платформа за правата на човека, която стартира днес, 17-ти октомври, в Рим, първоначално бе инициирана от 20 организации, но цифрата бързо нарасна на 29 още преди датата на официалния старт. С присъединяването си към Cild, организациите се надяват да повишат своята ефективност, представяйки се като единен партньор пред институциите, медиите и обществото.

Patrizio Gonnella - президент на Cild- твърди, че само многопрофилна правозащитна организация може успешно да се справи с ограничаването на свободите: "Правата на човека са неразривно свързани помежду си. Ако се бориш за едни свободи, а за останалите не, губиш всички. От сега нататък, гражданското общество в Италия ще бъде по-силно. Когато спечелиш битка, без оглед на целия спектър от човешки права, победата неминуемо ще бъде частична. Да вземем нашата кампания против изтезанията, например. Надяваме се, че Наказателния кодекс на Италия скоро ще предвижда това престъпление. Но уязвимите групи - например ромите - остават все така изложени на риск от изтезания и това е културен проблем, който ще трябва да бъде разрешен."

Andrea Menapace - изпълнителен директор на Cild - твърди, че за първи път в Италия се обединяват толкова много граждански организации, занимаващи се с различни аспекти на човешките права, за да говорят в един глас пред италианското правителство и народните представители.

Две дискусии с италианските власти ще бъдат прелюдия към представянето на Cild пред Съвета на ООН по правата на човека , който ще публикува наблюденията си от Италия десет дни по-късно, на 27-ми октомври.

В подкрепа на схващанията на Cild, манифестът на коалицията гласи:

Свободата е самоопределяне. Признаване на идентичността на човек. Приобщаване. Свободата никога не е заплаха за равенството. Всички ние сме свободни, защото сме равни и различни. Гражданските права и свободи са дълбоко свързани. Те са взаимозависими и неделими. Тяхната защита и популяризиране може да донесе желаната промяна в нагласите, допринасяйки за сплотеността, солидарността и равенството в обществото. Италия изживя дълъг период, в който преобладаващата лексика, практики и политически решения приравняваха гражданските свободи и човешките права с частни случаи, плод на публично недоволство. Но именно правата и свободите изграждат обществото, което уважава личното достойнство.

На базата на тези разбирания - всяко със солидни културни, политически, социални и исторически корени - множество граждански организации от Италия решиха да участват в създаването на Италианска коалиция за граждански права и свободи (ИКГПС). Като първи по рода си многопрофилен експеримент за граждански свободи, коалицията се стреми да събере и преплете всички аспекти на гражданските права и свободи. Сходни културни разбирания и правила важат за:

  • първостепенните въпроси в областта на борбата срещу расизма и ксенофобията;
  • борбата срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол или полова идентичност;
  • промяната на отношението към имиграцията и разграничаването ѝ от престъпление;
  • двойното гражданство;
  • преодоляването на предразсъдъците спрямо роми, синти и номади;
  • създаването на наказателна система, която да не бъде селективна и да уважава правата на човека;
  • борбата срещу корупцията, целяща прозрачност в публичната администрация;
  • разширяването на правата и свободите отвъд всяко традиционна граница.

Благодарение на решаващата подкрепа на фондации Отворено общество и фондация Оук, днес коалицията вече е факт. Тя черпи сили от своите корени в обществото и многото организации, които през последните десетилетия са се опитвали - както поотделно, така и сами - да спрат устрема на страната ни към тесногръдие и нетолерантност.

Присъедини се към Cild във Facebook

Присъедини се към Cild в Twitter

Виж уебсайта на Cild Italia за повече информация