НПО настояват да спре износа на технологии за наблюдение за авторитарните правителства

Износът на оборудване за наблюдение се превръща във все по-печеливш бизнес за италианските и международните компании. Този бизнес обаче излага на опасност активистите и журналистите в страните, управлявани от авторитарни режими.

Италианската коалиция за граждански свободи и права (ИКГСП) и няколко други НПО подадоха жалба до министъра на икономическото развитие на Италия във връзка с разрешение за износ, предоставено на Area SpA. Това е италианска компания, произвеждаща оборудване за наблюдение, което се продава на чужди правителства, включително и в Сирия.

Случаят на Area SpA

Организации, заангажирани със защитата на правата на човека в областта на цифровите технологии, като HERMES - Център за прозрачност и цифрови права на човека и Access Now се присъединиха към инициативата на ИКГСП. Целта им е да насочат вниманието към проблемите, произтичащи от липсата на достатъчно прозрачност при износа на технологии с двойна употреба.

Тези технологии се наблюдават отблизо от горепосочените НПО, тъй като могат да се използват, както за граждански, така и за военни цели. Следователно, много авторитарни правителства проявяват огромен интерес към тях.

Area SpA, например, притежава лиценз да продава на Отдела за технически изследвания на Египетската разузнавателна служба технологии за наблюдение на комуникациите. След шума, който ИКГСП и HERMES вдигнаха във връзка със случая, разрешението на компанията за износ в Египет бе отнето.

Анализи на рисковете и проблемите, породени от липсата на прозрачност при предоставяне на услуги от подобни компании, бяха разгледани и на европейско ниво.

Ситуацията се усложнява допълнително от неефективните европейски регламенти, третиращи въпроса. Освен това е изключително трудно да се състави пълен списък на различните видове продукти, които се изнасят, и най-вече липсва информация за правителствата, които ги купуват.

Необходима е по-голяма прозрачност

Италианският случай ясно показва, че активистите, защитниците на правата на човека, журналистите и всички други, които ги използват, не могат да бъдат достатъчно добре защитени от технологиите за кибер наблюдение по силата на действащия регламент.

В Мексико също са подадени сигнали за използване на софтуер за шпиониране на активисти и дисиденти, за да бъдат контролирани и нападани. ИКГСП твърди, че в списъка на клиентите на Hacking Team, друга италианска компания, е имало мексикански правителствени агенции.

Единственият начин за защита на цифровите и комуникационните права е издаването на лицензи за износ на компании като Area Spa да стане по-прозрачно.