Призив за глобално изследване върху лишаването от свобода на деца

Нова кампания призовава ООН да проведе глобално изследване върху лишаването от свобода на деца. Италианската НПО Антигона се присъедини към кампанията, чието събитие в Ню Йорк ще се състои през седмицата на Общото събрание на ООН за правата на детето.

Кампанията Призив за глобално изследване върху лишаването от свобода на деца ще проведе събитие в Ню Йорк на 13-ти октомври - по време на седмицата на Общото събрание на ООН за правата на детето. Италианската правозащитна организация Антигона се включи в кампанията преди лятото и подкрепи призива за ново изследване върху лишаването от свобода на деца, каквото още не е проведено, въпреки отчаяната нужда от него. Наличните количествени и качествени данни са напълно достатъчни. Навсякъде по света, децата са лишавани от свобода твърде често. Задържането не се използва като крайна мярка, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Увеличение на задържанията въпреки вредите

Кампанията настоява за глобално изследване върху лишаването от свобода на деца, тъй като все повече деца са задържани всяка година, въпреки доказателствата, че това е скъпо, неефективно и има отрицателно въздействие върху здравето и развитието на децата. Точният брой на децата, лишени от свобода в световен мащаб е неизвестен. Едно глобално изследване може да събере изчерпателни данни за всички форми на задържане на деца, да прецени как се прилагат международните стандарти и да изготви препоръки и добри практики, включително алтернативи на задържането, които да са в услуга както на децата, така и на обществото.

Искане до ООН за провеждане на изследване

Кампанията призовава държавите членки да подкрепят една от разпоредбите в предстоящия окончателен вариант на резолюцията на Общото събрание на ООН от 2014 г. за правата на детето. Разпоредбата ще изиска от генералния секретар на ООН да проведе глобално изследване върху лишаването от свобода на деца и да назначи независим експерт, който да извърши проучването. Изследването ще се финансира с доброволни вноски и няма да повлияе на редовния бюджет на ООН.

Докладът от консултацията с експерти, проведена миналия юни в Женева, вече е на разположение. Последвалата визита в Ню Йорк има за цел да лобира пред делегатите на държавите за предстоящата резолюция на ООН за правата на детето. Усилията дават резултат и първият вариант на резолюцията съдържа нужния за проучването текст. Въпреки това, лобистката кампания ще продължи докато преговорите по резолюцията не приключат.

Подкрепа в световен мащаб

Много организации от цял свят са подкрепиха кампанията. Сред тях са Amnesty International, Save the Children, Human Rights Watch и Терес Des Hommes. Партньори на кампанията са Комитет по правата на детето, Европейска мрежа на омбудсманите на децата и Парламентарна асамблея на Съвета на Европа.

За да видиш това съдържание, трябва да приемеш третата част на бисквитките.