Полски съд отмени психиатричното лечение на момче с Аспергер

Апелативен съд отмени постановеното на първа инстанция психиатрично лечение на младо момче със синдрома на Аспергер. Делото повдига сериозни въпроси, касаещи младежкото правосъдие в Полша.

Отменяйки решението на по-долната инстанция, окръжният съд във Варшава постанови, че 15-годишно момче, страдащо от синдрома на Аспергер, трябва да бъде освободено от психиатричната болница.

По време на дело срещу непълнолетното момче, съдията му налага лечение в психиатрична болница на около 300 километра от дома му. Съдебен защитник за момчето не е осигурен.

Майка му, с помощта на Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша, обжалва решението на съдията, но в крайна сметка детето е отведено в болницата с помощта на полицията.

Бавно правораздаване

Допускането на жалбата срещу решението отнема на апелативния съд цели два месеца, а разглеждането й - още два месеца. В резултат на това момчето е държано в психиатричната болница от октомври 2014 г. до края на февруари 2015 г.

Делото буди сериозни съмнения относно ръководните принципи в система на младежкото правосъдие в Полша. Международните стандарти, разработени от ООН и Съвета на Европа, дават конкретни насоки за производствата срещу малолетни и непълнолетни – съдът да се ръководи от принципа на пропорционалност и интереса на детето. Според международното право задържането на непълнолетно лице следва да се използва само като крайна мярка и за възможно най-кратък срок.