Делото на чужденка, задържана в Полша, завърши със споразумение

Полското правителство се съгласи да обезщети напълно жена, задържана за шест месеца в център за мигранти, като по този начин делото бе прекратено преди Европейския съд по правата на човека да се произнесе по него.

Делото на чужденка, прекарала шест месеца в център за задържане в Полша, бе решено със споразумение след като държавата се съгласи да я обезщети за всички материални и нематериални вреди. Според ищцата Dagirat Dzhabrailova задържането ѝ е неоснователно и в нарушение на чл. 5 от Конвенцията за правата на човека (право на свобода и сигурност). Съдът по правата на човека потвърди споразумението между страните и прекрати делото.

"Неправителствени организации отдавна алармират, че задържането на чужденци в Полша се извършва машинално. Като изключим конкретното дело, ЕСПЧ със сигурност ще постановява подобни решения по сходни дела" - каза Jacek Bialas - адвокат към Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша, която подпомогна хода на делото заедно с други НПО.