​Чуждестранните купувачи биват игнорирани от полски закон за земеделската земя

Критиците на предложения закон за земеделската земя, наскоро представен пред Сената, твърдят, че той съдържа редица разпоредби, които нарушават конституцията.
Заявените цели на закона като например укрепване на семейните земеделски стопанства и защита срещу спекулативна търговия със земеделска земя като цяло не будят съмнение относно липса на конституционосъобразност. За съжаление обаче мерките, предприети за постигане на тези цели, в много случаи са произволни и непропорционални.

Предложеният закон за земеделската земя на полското правителство въвежда промени, които имат за цел, наред с други неща, да ограничат възможността за закупуване на земеделска земя от чужденци.

На 1-ви май ще се навършат 12 години, откакто Полша е държава членка на Европейския съюз. На тази дата изтича и срокът на защита на послките земеделски земи от чужденци.

Именно този факт провокира доста хора да твърдят, че тепърва земеделската земя в Полша ще представлява голям интерес за купувачи от други страни от ЕС, особено от такива, в които цената на земята е много по-висока, отколкото в Полша.

Противоконституционни разпоредби

Въвеждането на строги предписания за закупуване на земеделска земя от частни лица поражда съмнения по отношение на тяхната конституционосъобразност. По правило само отделни фермери ще могат да купуват земеделски имоти.

Според законопроекта дадено лице не е отделен фермер, ако пребивава извън общината, в която се намира земята му, дори и да има подходяща квалификация и лично да обработва земята.

Освен това новият закон прави невъзможно закупуването на земя от тези, които са квалифицирани в областта на земеделието или имат опит в селското стопанство, ако до момента не са предприели покупка.

Under the draft law, only individual farmers will be able to buy agricultural land.  (Image: Cowirrie - Flickr/CC content)

Адвокати от Хелзинкска фондация за правата на човека са силно притеснени и от въведеното задължение за лично управление на земеделско стопанство в продължение на 10 години, считано от датата на покупката. Този период е прекалено дълъг, а за да се получи разрешение за изключение, човек трябва да отговаря на строги изисквания.

"Това може да се възприеме като един вид наказателно отчуждаване. И като вземем предвид факта, че едно такова отчуждаване не служи на целите на обществото, то можем да заключим, че то е противоконституционно" - коментира Марчин Швед, адвокат в ХФПЧ.

Религиозни привилегии

Според ХФПЧ обсъждания закон неоправдано благоприятства църквите и религиозните сдружения, за които посочените по-горе ограничения не важат. Тази привилегия не може да бъде оправдана нито от мисията, която имат религиозните общности, нито от каквито и да било други фактори.

Проектопредложението също отменя правото на приоритетна покупка на тези, които са загубили земя по време на социализма в Полша, когато не е била предоставяна никаква компенсация.

"Тази промяна трудно може да бъде приета, особено като имаме предвид, че за много хора, които са загубили собствеността си поради комунистически указ за реформа на селското стопанство, правото на приоритет е единственото морално обезщетение", добави Швед.