Твоята вяра, твоето дело: УСГС започва кампания срещу унгарския църковен закон

Готвеното изменение на закона не предвижда средства за защита от нарушения на човешките права, каквито бяха установени от Конституционния съд на Унгария и Европейския съд по правата на човека.

Благодарим ти за интереса, но тази кампания е приключила.

Много църкви в Унгария неоснователно бяха лишени от правен статут по Закона за църквата от 2012 г. Девет от тези църкви се обърнаха към Европейския съд по правата на човека във връзка със свободата на вероизповеданието.
През април 2014 г. ЕСПЧ отсъди в тяхна полза, а през септември 2014 г. потвърди решението си и отхвърли жалбата на правителството.
В резултат на това кабинетът трябваше да внесе промени в закона, които да съответстват на националното и европейско законодателство. Предложеното от правителството на Орбан изменение обаче не отговаря на тези изисквания.

По повод Закона за църквата Унгарски съюз за граждански свободи пусна онлайн петиция, алармираща, че изменението не предвижда средства за защита от нарушения на човешките права, каквито бяха установени от Конституционния съд на Унгария и Европейския съд по правата на човека.

Според УСГС предложеното изменение продължава да нарушава вътрешното законодателство и правото на ЕС по няколко начина:

  • дефинициите за вероизповедание и религиозна дейност остават неопределени.
  • неоправдано и дискриминативно дава различен правен статут на различните църкви.
  • подкрепата на религиозния живот и финансирането на обществени дейности неправомерно е гарантирано само за някои църкви.
  • не предвижда ефективни средства за правна защита за църквите, които ще бъдат лишени от правен статут, когато изменението влезе в сила.

УСГС настоява закона в максимална степен да гарантира свободата на съвестта, правото на общностите да се самоопределят, равенството на църквите пред закона, неутралитета на държавата, разделението на държава и църква и справедливото финансиране.

Тези гаранции трябва да се ръководят от основните принципи на развитите, конституционни, демократични общества. Целта на нашата кампания е да привлече вниманието на националната и международна общественост към тези въпроси.

Петицията заема централно място в кампанията и има за цел да събере максимално широка подкрепа.