Имаме нужда от промяна!

В сътрудничество с шест неправителствени организации Drugreporter обяви новата си международна кампания Room For Change, целяща да промени начина, по който се справяме с наркозависимите в градовете.

Имаме нужда от промяна!

Инжекционната употреба на наркотици е сериозен проблем в повечето градове и особено в онези квартали, в които голям брой млади хора живеят в бедност. Колкото повече хора си инжектират наркотици в опасна за тях среда, толкова повече от тях ще споделят своите игли, като това ще доведе до увеличение на инфекциите, смъртните случаи от свръхдоза и опасните отпадъци.

Решението не е в ръцете на полицията - арестуването на хора, които употребяват дрога, няма да намали техния брой, а ще ги накара да живеят и действат по много по-рискован начин, изхвърляйки иглите, с които са се инжектирали, възможно най-скоро. Старите начини за справяне с употребата на наркотици не работят.

От опита на градове като Ванкувър, Копенхаген и Цюрих можем да научим много за намаляването употребата на наркотици в градовете и свързаните с това проблеми. Лицата, от които зависи вземането на решения в тази сфера, следва да приемат всеобхватна стратегия относно наркотиците, основаваща се на четири опорни точки: превенция, лечение, намаляване на вредите и промяна на отношението на властите.

ПРОФИЛАКТИКА: Имаме нужда от образователни програми, както и програми за превенция, насочени към младите хора, които посещават партита и фестивали!

ЛЕЧЕНИЕ: Хората, които искат да се лекуват от своята зависимост, имат нужда от институции, които да подпомогнат тяхното лечение и социална рехабилитация, както и от центрове, които да ги върнат обратно към образователната система или които да им асистират в намирането на работа.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ: За хората, които не искат или не могат да спрат употребата на наркотици, трябва да бъдат създадени стаи за употреба на наркотици, в които те да могат да се инжектират със стерилни игли и спринцовки, контролирано от здравен персонал, за да се избегнат инфекции, смъртни случаи и т.н.

ПРОМЯНА НА ЗАКОНА: Вместо да арестуват и задържат наркозависимите, полицията трябва да ги прибира от улиците в специализирани центрове!

Молим хората, от които това зависи:

  • да приемат стратегия, в която са залегнали четирите опорни точки, описани по-горе;
  • да включат гражданското общество в разработването и прилагането на тази стратегия;
  • да създадат координарана между всички осем града система за изпълнение на стратегията и осигуряване на сътрудничество;
  • да предоставят адекватен бюджет за подобряване и усъвършенстване на услугите, свързани с борбата с наркотиците!

През 1987 г. Организацията на обединените нации обяви 26-ти юни за Международен ден за борба с употребата и трафика на наркотици. В продължение на много години този ден се празнува от редица правителства чрез различни ритуали като например публично изгаряне на иззети наркотици или екзекуции на т.нар. мулета (хора, използвани да пренасят наркотици), излъчвани по телевизията. През последните 10 години обаче на 26-ти юни гражданското общество предприема множество акции, за да насърчи политика спрямо наркотиците, която да се основава на правата на човека и общественото здраве.

Имаме нужда от нов подход

Тази година заедно със Support. Don't Punish стартираме кампания в осем европейски града - Атина, Белград, Братислава, Букурещ, Будапеща, Варшава, Порто и София, с цел да образоваме и мобилизираме обществеността, като призовем към използването на иновативни методи, започвайки от стаите за употреба на наркотици и стигайки до отношението на полицията спрямо наркозависимите.

Кампанията Room for Change е насочена към онези, чийто живот е засегнат от употребата на наркотици на улицата, било то защото имат роднина, който употребява наркотици или защото живеят в квартал, където много хора си инжектират наркотици. Във всеки един от осемте града има сериозни проблеми, свързани с инжекционната употреба на наркотици: ХИВ и хепатит, смъртни случаи от свръхдоза, опасни отпадъци.

Уебсайтът на нашата кампания предоставя мултимедийно съдържание за настоящата ситуация и местните предизвикателства във всеки град. За да се намалят вредите е необходим изцяло нов подход. Вместо да криминализираме употребяващите наркотици и ги маргинализираме, ние се нуждаем от програми, които разпространяват стерилни спринцовки, от повече полезна информация, а също така и от създаването на безопасна и хигиенична среда, в която зависимите да използват наркотици без да застрашават живота си или този на своите съграждани.

Стаи за употреба на наркотици

Опитът на градове като Ванкувър, Копенхаген и Цюрих ни учи, че стаите за употреба на наркотици (DCRs) могат да дадат началото на лечение от зависимостта. Разбира се, тези стаи не са решение сами по себе си: те работят само, ако са част от интегрирана стратегия за борба с наркотиците в града.

Тази стратегия трябва да бъде изградена на основата на четири опорни точки: превенция, лечение, намаляване на вредите и промяна на отношението на властите. Ако градовете успеят да създадат система, чрез която се координират в борбата срещу употребата на наркотици, и осигурят бюджет за прилагането на стратегията на четирите опорни точки, то проблемите, свързани с употребата на наркотици, значително ще намалеят. Именно това е искането, изразено в нашата петиция, която ще бъде изпратена до хората, от които зависи промяната, във всички осем града.

Моля, подкрепи нашата онлайн петиция, покани приятелите си да я подпишат и сподели уебсайта на кампанията чрез своя Facebook или Twitter профил!