Помогни за утвърждаването на изтезанието като престъпление в Италия!

Прекалено дълго Италия не успява да изпълни своите конституционни и международни задължения по този въпрос. Молим те да застанеш наред с останалите граждани на ЕС и да заставиш Италия официално да криминализира този ужасен акт!

Благодарим ти за интереса, но тази кампания е приключила.

Нито една страна не може да се смята за имунизирана срещу риска от институционално насилие. Това е така, защото изтезанието е част от патологията на демокрацията. Единственият начин да бъдем имунизирани е като наричаме нещата с истинските им имена без да се страхуваме. Животът в условията на демокрация не означава, че проблемите магически ще се премахнат, а че сме в състояние да разгледаме проблема, да го признаем и да се заемем с неговото решаване." - Патрицио Гонела, президент на асоциация Антигона, интервюиран Vice.

Основно право

Забраната на изтезанието е една от най-съществените норми на международната общност. Не само, че изтезанията са забранени в множество текстове, засягащи правата на човека, но те също са и забранени от международното хуманитарно право и определени като престъпление срещу човечеството от международното наказателно право. Забраната е включена и като императивна норма (jus cogens) в международното право (норма, от която нито една държава не може да прави изключение).

С други думи забраната за изтезание е част от "най-централното ядро на правата" и то до степен, в която човек може лесно да каже: "Ако има основно човешко право, то е правото да не бъдеш измъчван."

Пропускът на Италия

Въпреки стотиците хиляди страници, които са се изписали за забрана на изтезанията, те все още са широко разпространени в целия свят - не само от държавите с тоталитарни режими, но и от "цивилизованите" нации.

Това със сигурност се отнася за Италия, чиито случаи на мъчения от страна полицията продължават да попадат в ръцете на съдиите в Страсбург (виж решението по делото на Cestaro и случаите на Asti и Bolzaneto).

Въпреки многото опити, направени през годините, и натискът, упражняван от организации на гражданското общество като асоциация Антигона, все още не е внесено предложение за въвеждането на изтезанието като престъпление от страна на парламента.

Присъедини се

Тази ситуация вече не може да бъде търпяна. Прекалено дълго Италия не успява да изпълни своите конституционни и международни задължения по този въпрос. Време е изтезанието да бъде въведено като престъпление в италианския наказателен кодекс.

Националната петиция, инициирана от асоциация Антигона, вече има почти 55 000 подписа.

Днес ние се обръщаме към международната общност с молба да се присъедини към нас и да призове италианския парламент да одобри закон, който да въведе изтезанието като престъпление. Нуждаем се от твоята подкрепа, за да сме сигурни, че петицията ще достигне до максимален брой хора!