ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Hands.jpg?ixlib=rails 0.3

Как да говорим за правата на човека по време на COVID-19?

Човешките права са инструмент, чрез който заставяме властимащите да поставят здравето и благополучието ни на първо място. Редица правителства и медии обаче смятат, че те възпрепятстват опазването на здравето ни, а ние често неволно подсилваме негативното отношение към тях.

Това ръководство съдържа предложения как да говорим за правата на човека в контекста на мерките, които управляващите предприемат (или не предприемат), за да спрат разпространението и сведат до минимум последиците от коронавируса.

То е предназначено за тези, които работят в сферата на правата на човека и искат хората да осъзнаят колко важни са те, и каква е ползата от тях за създаването на общество, в което всички се чувстваме пълноценни.


„В момент, когато правозащитниците в цял свят се мъчат да осмислят създалата се ситуация и да реагират адекватно на кризата, настоящето ръководство отправя важно послание. То ни приканва да мислим мащабно и да не казваме неща, с които рискуваме да засилим вярата в идеи, противоречащи на това, в което искаме да убедим хората, а да говорим, така че да бъдем разбрани правилно. То ни предлага начин да оспорим фалшивото твърдение, че днес правата и здравето са несъвместими. Десните правителства прибягват до него, за да ограничат свободите, укрепят властта си и навредят на най-уязвимите. От съществено значение е също така, че ни дава насоки как да преминем през фазата на отбраната и да формираме исканията, и желанията си в рамките на възможно най-широкото разбиране за човешките нужди, и благополучие."

Анат Шенкер-Осорио, водеща на поредицата подкасти Brave New Words (Смели, нови думи)

„Настоящото ръководство ще ти помогне да изградиш нова комуникационна стратегия, за да бъдеш по-убедителен, когато говориш за правата на човека. То ще ти каже как да използваш вдъхновяващ и емоционален подход, когато формулираш правото на здраве. Така ще накараш хората да променят начина, по който възприемат правата на човека и споделяните от всички нас човешки ценности.“

Томас Кумбс, комуникации, базирани на надеждата

„Това ръководство е полезно четиво не само за тези, които работят в сектора на правата на човека, но и за всички прогресивномислещи. То ще им помогне да изградят нов комуникационен подход, за да се справят с настоящите предизвикателства, свързани с пандемията. Неговата основна цел е чрез добре обмислен анализ и посочване на всички "за", и "против" да обори лъжата, че днес правата на човека са заплаха за общественото здраве."

Бек Сандерсън, Public Interest Research Centre (Център за изследване на обществения интерес)


Donate banner hands

Тагнати с: