Обяви се против агресивните анти-имиграционни закони на Унгария

Унгария трябва най-накрая да започне да зачита правата на бежанците! Изпрати писмо до унгарския премиер и се присъедини към нас в искането на справедливо и хуманно отношение към хората в нужда!

Благодарим ти за интереса, но тази кампания е приключила.

Унгарският съюз за граждански свободи, Унгарската асоциация за миграция „Менедек“, фондация „Артемисио“, „Миграционна помощ“, „Солидарност с мигрантите“ и Унгарският хелзинкски комитет призовават всички европейски граждани да изискат от унгарското правителство незабавна отмяна на наскоро приетият закон, позволяващ незабавното депортиране в Сърбия на лица, търсещи убежище, както и затвор за нелегално преминаване на границата.

Призоваваме унгарските власти да приемат регламенти в съответствие с международното и европейското право и да осигурят безопасно място за живеене, което зачита достойнството на най-нуждаещите се.

Новоприетият закон влезе в сила на 15-ти септември. От тази дата мигранти с нередовен статут, влизащи Унгария, ще бъдат връщани безцеремонно в страната, от която са влезли, т.е. главно Сърбия. Това означава те да бъдат върнати обратно на място, което не разполага с адекватна система за предоставяне на убежище.

Законите предписват автоматично депортиране на мигрантите и предвиждат затвор за незаконно преминаване на границата. Мерките служат на единствената цел на унгарското правителство да се освободи от хуманитарните си задължения.

Сегашната бежанска криза не е по вина на унгарското правителство, но разрешаването й е обща европейска отговорност. Въпреки това начина, по който унгарското правителство реагира на кризата, е не само позорен за Унгария, но също така компрометира целия ЕС.

Никоя държава членка не трябва да се отнася към бежанците като към обществени врагове и да налага такива репресивни мерки срещу тях. Затова ние се обръщаме към всички европейски граждани с молба да се присъединят към нашата кауза. Да се изправим срещу нехуманните и недемократични действия на унгарското правителство.

Ние изискваме от унгарските органи хуманни условия на живот за всички мигранти с нередовен статут, както и справедливо разглеждане на всички молби за убежище, направени от бежанците, влезли в ЕС през Унгария.

Унгария трябва да се върне в пътя, начертан от международните договори и правото на Европейския съюз, и да зачита правата на човека.

Унижението, на което са подложени както бежанци, така и унгарски граждани, трябва да приключи. Призоваваме унгарското правителство да поеме ангажимент в преговорите с други европейски страни за намиране на дълготрайно съвместно решение.

Унгарски съюз за граждански свободи, 14-ти септември 2015 г., Будапеща

Увери се, че си изпратил писмото --- »