Η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών έχει γίνει ένα αυξανόμενο πρόβλημα στις περισσότερες πόλεις μας, ιδιαίτερα σε εκείνες τις γειτονιές όπου μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων ζει σε συνθήκες φτώχειας. Όσο περισσότεροι άνθρωποι κάνουν χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, όλο και περισσότεροι μοιράζονται τις βελόνες, και αυτό οδηγεί σε περισσότερες λοιμώξεις, θανάτους από υπερβολική δόση, σκουπίδια και ενόχληση στους δρόμους.

Η λύση δεν βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Η σύλληψη των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών δε μειώνει τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών, αλλά, αντίθετα, τους αναγκάζει να χρησιμοποιήσουν έναν πιο επικίνδυνο τρόπο, και να πετάξουν τις σύριγγες το συντομότερο δυνατό. Οι παλιοί τρόποι καταπολέμησης του προβλήματος των ναρκωτικών δεν λειτουργούν.

Από τα παραδείγματα των πόλεων όπως της Ζυρίχης, του Βανκούβερ ή της Κοπεγχάγης, μπορούμε να μάθουμε πολλά για το τι λειτουργεί στη μείωση της χρήσης ναρκωτικών στον δρόμο και των συναφών προβλημάτων. Οι λήπτες αποφάσεων θα πρέπει να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τα ναρκωτικά που θα βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: πρόληψη, θεραπεία, μείωση της βλάβης και έξυπνη εφαρμογή του νόμου.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Χρειαζόμαστε αληθινή και έντιμη εκπαίδευση για τα ναρκωτικά στα σχολεία, καθώς και προγράμματα πρόληψης που απευθύνονται στους νέους στο χορό και τις γιορτές!

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Τα άτομα που αναζητούν θεραπεία για την πρόληψη της τοξικομανίας χρειάζονται ιδρύματα για τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, καθώς και μεταθεραπευτικά κέντρα όπου να λάβουν βοήθεια με την εκπαίδευση και την απασχόληση!

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να σταματήσουν τη χρήση ναρκωτικών, πρέπει να δημιουργήσουμε δωμάτια χρήσης ναρκωτικών όπου μπορούν να κάνουν χρήση με αποστειρωμένο εξοπλισμό, επιτηρούμενοι από υγειονομικό προσωπικό, για την αποφυγή μολύνσεων, θανάτων από υπερβολική δόση και σκουπιδιών!

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: Αντί για τη σύλληψη και την προφυλάκιση των χρηστών ναρκωτικών, η αστυνομία θα πρέπει να τους μετακινήσεις από τους δρόμους για να μειώσει τη βλάβη στα κέντρα!

Ζητούμε οι ιθύνοντες

  • να υιοθετήσουν αστικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά που να βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες όπως περιγράφεται παραπάνω,
  • να εντάξουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη/εφαρμογή αυτής της στρατηγικής,
  • να δημιουργήσουν ένα αστικό σύστημα συντονισμού της στρατηγικής και να εξασφαλίσουν τη συνεργασία μεταξύ των πυλώνων,
  • να παράσχουν επαρκείς πόρους για τη βελτίωση και την επέκταση των υπηρεσιών!
Επισκέψου τη Σελίδα της Εκστρατείας μας