Bird button
Check out the Liberties.eu Tutorial!
Bird button speech

Dit is het European Liberties Platform, een onafhankelijke waakhond die burgers aanspoort op te komen voor de bescherming en bevordering van hun mensenrechten

Meer weten over ons en onze partners

Volg ons!

Like ons op Facebook:

Volg ons op Twitter:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:


In de schijnwerpers

5183218300 5f5ba9389b o.jpg?ixlib=rails 0.3

Mensenrechtenfocus moet herzien worden in EU-Cuba onderhandelingen

Door de status quo in Cuba te verdedigen, werkt de internationale gemeenschap de pogingen van de democratische beweging tegen om geweldloze verandering teweeg te brengen.

Artikelen

In ‘t kort

Les plus aimés • Les moins aimés