Umberto Veronesi, försvarare av medborgerliga friheter i Italien, avlider vid 90 års ålder

Umberto Veronesi, som vigt sitt liv till att arbeta för medborgerliga friheter, inklusive dödshjälp (rätten att dö med värdighet) och legalisering av cannabis, har avlidit vid 90 års ålder. Veronesi föddes år 1925 i Milano och var en onkolog, politiker och forskare som pratade öppet om många bortglömda frågor, såsom fångars rätt till hälsa och avskaffandet av livstids- samt dödsstraff. Han kommer att saknas och minnas av många. Här kan du läsa mer om hans liv.