Society for Civil Rights

GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Society for Civil Rights) är en icke-vinstdrivande organisation som grundades år 2015 och har sitt säte i Berlin.

Organisationens mål är att etablera en hållbar struktur för framgångsrika strategiska rättstvister för mänskliga och medborgerliga rättigheter i Tyskland genom att föra samman målsägare med framstående jurister för att bestrida kränkningar av mänskliga och medborgerliga rättigheter i domstol. GFF:s första fall fokuserar på integritetsskydd, informationsfrihet och pressfrihet från statlig inblandning, samt på att försvara jämlik frihet för alla.

Kontakta oss:

Hemsida

Email

Facebook

Twitter