La Ligue des droits de l'Homme

LDH utbildar allmänheten om grundläggande mänskliga rättigheter (inklusive institutionellt våld, möjlighet till rättslig prövning, respekt för minoriteter, kvinnors rättigheter, osv), utmanar den politiska makten i frågor om mänskliga rättigheter, fortbildar vuxna (som del av organisationens fortsatta utbildningsaktiviteter) i medvetenhet om människorättsfrågor och lagstiftning, och uppmärksammar berörda utbildningsparter på frågor gällande utvecklingen av pedagogiska verktyg och kurser.

Förbundet för mänskliga rättigheter grundades år 1901 och är en icke-vinstdrivande organisation, känd för sitt arbete inom fortbildning samt för att vara oberoende, pluralistisk, och tvärvetenskaplig. Det är en rörelse där alla kan känna sig engagerade och verka med respekt för alla människors värdighet.

LDH arbetar med frågor som berör: ungdomar, fångars rättigheter, situationen för migranter och flyktingar samt deras rättigheter, möjlighet till rättslig prövning, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, rättigheter för psykiatriska patienter, jämställdhet, privatliv, och mångfald.

Lokalbefolkningen i Charleroi, La Louviere, Namur, Mouscron och Verviers ger förbundet sin synlighet, närhet och dynamiska kraft. LDH är medlem i International Federation of Human Rights (FIDH), en icke-statlig organisation med 155 förbund världen över.

Följ oss:

LDH:s hemsida

LDH:s Facebook-sida

LDH:s Youtube-kanal