Human Rights Monitoring Institute

HRMI:s team av advokater och experter inom offentlig policy bedriver forskning, skriver rättsliga och policysammanfattningar, sammanställer rapporter till internationella människorättsorgan, tar sig an strategiska fall i nationella och internationella domstolar, erbjuder expertrådgivning och rättsliga tjänster, deltar i ett antal nationella och internationella projekt, och tillhandahåller konventionell samt distansutbildning för tjänstemän inom brottsbekämpning och andra yrkesutövande.

Verksamhetsområden:

  • Rättigheter för brottsoffer (offer för våld i hemmet, människohandel och andra brott)
  • Anti-diskriminering (utifrån funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, osv)
  • Rättigheter för misstänkta och anklagade (rätt till advokat, information och översättning, samt inom frihetsberövande före rättegång)
  • Integritetsskydd och digitala rättigheter (skydd av privata uppgifter online)
  • Yttrandefrihet (yttrandefrihet, rätt till information)
  • Mänskliga rättigheter och företags sociala ansvar

Följ oss:

HRMI:s hemsida

HRMI:s Facebook-sida

HRMI:s YouTube-kanal