Hungarian Civil Liberties Union

HCLU är en ungersk människorättsorganisation som verkar oberoende av politiska partier, staten, och dess institutioner. HCLU:s mål är att främja de grundläggande rättigheter och principer som skyddas i Ungerns grundlag samt internationella konventioner. Organisationens allmänna mål är att bygga upp och stärka civilsamhället och rättssäkerheten i Ungern och centrala samt östra Europa. Eftersom HCLU är en oberoende icke-vinstdrivande organisation kommer dess finansiella medel främst från stiftelser och ett växande antal privatpersoner.

Vårt mål

HCLU strävar efter att utbilda medborgare om deras grundläggande mänskliga rättigheter och friheter, och står upp mot makthavares otillbörliga inblandning och maktmissbruk.

Följ oss:

Hungarian Civil Liberties Unions hemsida (engelska)

HCLU:s Facebooksida (engelska)

HCLU:s Youtube-kanal

HCLU:s Vimeo-sida