Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders verkar även som nationell tillsynsorganisation i Sverige med flera fokus, och främjar och skyddar mänskliga rättigheter i svenska sammanhang. Vårt arbete i Sverige faller inom fem tematiska arbetsområden: hatbrott, diskriminering och andra människorättskränkningar som påverkar samhällets minoriteter; brottsbekämpande myndigheters användande av våld; tillsyn av slutna institutioner; övervakning och friheter på Internet; samt flyktingar och asylsökande. Vi följer utvecklingen av människorättsläget inom dessa områden och kräver reform, rättvisa, och ansvarsskyldighet. Skuggrapportering, strategiska rättstvister inför nationella och internationella domstolar och rättsliga myndigheter, samt omfattande medialt arbete samverkar i större kampanjer med syfte att belysa och bemöta människorättsfrågor.

CRD:s hemsida

CRD:s Facebook-sida

CRD på Twitter