Centre for Peace Studies – Kroatien

CMS växte fram ur ett antal olika direkta former av fredsbyggande insatser i västra Slavonien under kriget i Kroatien på 1990-talet (såsom Volunteer Project Pakrac och Croatian Anti-War Campaign – ARK). Organisationen grundades officiellt år 1997. Idag arbetar 20 personer inom CMS, men vi förblir en medlemsbaserad organisation med omkring 50 aktiva medlemmar som följer och kommenterar på det arbete som utförs av de som arbetar för organisationen på daglig basis, samt deltar i beslutsfattande inom avgörande frågor. CMS:s nuvarande programchef är Julija Kranjec. Men det bör noteras att organisationens ledning verkar på ett horisontellt plan, genom CMS:s styrelse.

CMS verkar genom tre obligatoriska program: bekämpning av rasism, främlingsfientlighet och etnisk utfrysning; konfliktomvandling och icke-våld; samt stärkande av social samhörighet, mänsklig säkerhet och utvecklingssamarbeten. Vårt fokus ligger på fred och människorättsutbildning för olika grupper inom samhället, samt utformning och främjande av fredsbyggande policy – det senare innefattar satsningar inom specifika områden såsom minoriteters och asylsökandes rättigheter, integrationspolitik, främjande av icke-diskriminering, utveckling av begreppet mänsklig säkerhet och integrering av medborgarutbildning inom utbildningspolitiken, etc.

CMS anser att vi genom att bygga ett nätverk av bildade medborgare som är skickliga på att använda fredsbyggande metoder kan bidra till en process som skapar ett aktivt och inflytelserikt civilsamhälle. Genom att stärka aktiva och intresserade medborgare vill vi vara drivkraften i främjandet av en positiv och hållbar fred. Genom våra offentliga evenemang arbetar vi för att inverka på allmänheten, media och statliga strukturer samt uppmuntra dem att bli aktivare i sin hantering av processer som handlar om att hantera det förflutna, och att formulera fredsbyggande politik.

Centre for Peace Studies hemsida