Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

Sedan CILD grundades år 2014 stödjer och stärker nätverketcivilsamhällesgrupper som arbetar med några av de mest trängande människorättsfrågor som Italien står inför idag, genom en kombination av kapacitetsuppbyggnad för policyanalys, påverkansarbete, mediala strategier, och allmän utbildning. Nätverkets arbete koordineras av ett sekretariat och omfattar för närvarande fler än 30 nationella civilsamhällesorganisationer, som främst arbetar med migration och internationellt skydd av migranter, HBTQ-frågor, fångars rättigheter, reform av narkotikapolitiken, yttrandefrihet, informationsfrihet, transparens, och ansvarsskyldighet på både lokal och nationell nivå.

Kontakta oss

Adress: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Rome, Italy
Kontaktperson: corallina@cild.eu

Hemsida: cild.eu
Facebook-sida: https://www.facebook.com/CILDitalia
CILD på Twitter: https://twitter.com/Cild2014