Bulgarian Helsinki Committee

BHC:s mål är att stärka respekten för mänskliga rättigheter för alla individer, inklusive barn, kvinnor, HBTQ-personer, asylsökande, etniska och religiösa minoriteter, och personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar; att verka för reform av lagstiftning för att se till att bulgariska lagar är förenliga med internationella standarder om mänskliga rättigheter; att stimulera offentlig debatt om människorättsfrågor; att utföra påverkansarbete för att skydda mänskliga rättigheter; och att popularisera människorättsinstrument samt göra dem tillgängliga för så många som möjligt.

BHC:s verksamhet omfattar fem program: rättsligt försvar, övervakning och forskning, rättsligt skydd för flyktingar och migranter, kampanjer och kommunikation, samt program och administration.

Stommen i kommitténs verksamhet är systematisk övervakning av landets människorättsläge. Övervakningen ger oss en översikt av människorättssituationen samt hur den utvecklas i landet, och förser vårt program för rättsligt försvar med fall av brott mot mänskliga rättigheter att föra inför inhemska samt internationella domstolar. Kommittén rapporterar även om kränkningar av mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på rättigheter för etniska och religiösa minoriteter, flyktingar och asylsökande, barnets rättigheter, skydd från tortyr och misshandel, yttrande- och mötesfrihet, samt problem inom det straffrättsliga systemet.

BHC erbjuder gratis rättslig rådgivning för offer som utsatts för kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Kommittén arbetar även inom människorättsutbildning, organiserar konferenser, workshops, offentliga aktioner, och andra offentliga aktiviteter i syfte att uppmärksamma allmänheten på mänskliga rättigheter som koncept. Det årliga Human of the Year-priset för bidrag till och främjande av mänskliga rättigheter i Bulgarien är en del av det projektet.

Dessutom publicerar BHC en årlig människorättsrapport, särskilda temarapporter, och den månatliga tidningen Obektiv som erbjuder djupgående analys av aktuella politiska och sociala frågor, intervjuer, och kulturell kritik.

Kontakta oss:

Tel.: +359 2 943 4876, +359 2 944 0670, +3592 943 4405

E-mail: bhc@bghelsinki.org

Följ oss:

BHC:s hemsida

BHC:s Facebook-sida (bulgariska)

BHC:s Facebook-sida (engelska)

BHC på Twitter

BHC:s YouTube-kanal