Associazione Antigone

Antigone är en italiensk icke-statlig organisation som grundades år 1991 och som arbetar med skydd av mänskliga rättigheter inom straffsystemet. Antigone driver kulturellt arbete för att påverka folkopinionen genom kampanjer, utbildning, media, publikationer och den akademiska tidskriften ”Antigone” (som utkommer tre gånger per år). Organisationen utför mängder av studier och forskning inom straffrelaterade frågor och samarbetar med andra för att skriva normativa texter på aktuella ämnen. Sedan 1998, då justitieministeriet gav Antigone särskild tillåtelse att besöka fängelser med samma befogenheter som lagen ger parlamentsledamöter, finns även en aktiv observationsgrupp för italienska fängelser som består av omkring 50 personer. Varje år publicerar Antigones observationsgrupp en rapport om det italienska straffsystemet. Med hjälp av en fängelseombudsman, ett ämbete som kom till som en följd av Antigones arbete, samlar Antigone även in klagomål från fångar och polisstationer och medlar med förvaltningen för att lösa specifika problem. Dessutom verkar Antigones advokater och läkare i vissa italienska fängelser, där de ger förslag och övervakar levnadsvillkor. Antigone genomför även utredningar om misshandel och kan ibland formellt engagera sig i påföljande rättegångar. Organisationen producerar och agerar värd för ”Jailhouse Rock”, ett radioprogram om musik och fängelser som sänds varje vecka. Antigone leder en europeisk fängelseobservationsgrupp som innefattar nio europeiska länder och drivs med stöd från EU.

Kontakta oss:

Tel: +39 06 44363191

Adress: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Roma

Följ oss:

Antigones hemsida

Antigones Facebook-sida

Antigones YouTube-kanal

Antigone på Twitter