#Vote4Values – vad händer om Storbritannien deltar i EU-valet?

Är du nyfiken på vad som kommer ske i Europaparlamentet om Storbritannien deltar i valet? Så här kommer det att se ut om vi fortfarande har europaparlamentariker från Storbritannien efter valet.

Om Storbritannien deltar i EU-valet kommer det totala antalet ledamöter förbli 751. Men om Storbritannien lämnar EU kommer det att sjunka till 705. Då Storbritannien med största sannolikhet kommer att lämna EU tidigt i det nya parlamentets livscykel har vi låtit vårt huvudfokus ligga på hur Europaparlamentet kommer att se ut med 705 säten – utan Storbritannien, det vill säga. Vi anser fortfarande att dessa är de mest relevanta siffrorna.

Men vi vet att det finns läsare därute som är nyfikna på hur Europaparlamentet kommer att se ut om Storbritannien deltar i valet. Därför kommer här en titt på hur det skulle se ut om vi fortfarande har ledamöter från Storbritannien efter valet. I korthet:

  • Det största hotet mot våra grundläggande värden är fortfarande att samtliga politiska grupper i mainstream innehåller värdeskritiska partier och att dessa växer sig starkare.
  • Brexit kommer ha en blandad effekt på Europaparlamentets förmåga att skydda grundläggande värden. Både värdespositiva och värdeskritiska koalitioner är lättare att bilda om Storbritannien inte deltar i valet och kommer att bli lättare att bilda när Brexit sker.
  • Vår huvudsakliga valbevakare visar att det utan Storbritannien är teoretiskt möjligt för en värdeskritisk koalition att skrapa ihop tillräckligt många säten för att bilda majoritet. Om Storbritannien deltar i valet ser det ut att vara osannolikt att en värdeskritisk koalition skulle kunna uppnå majoritet.
  • Utan Storbritannien kan värdespositiva koalitioner bilda större majoriteter. Om Storbritannien deltar i valet är de möjliga majoriteterna för olika värdespositiva koalitioner mindre. Men de förblir möjliga.

Vi bygger fortfarande vår analys på samma data från valundersökningarnas valundersökning inför EU-valet från Politico.

Hur påverkas de politiska gruppernas storlek av Brexit?

De politiska grupperna som i förhållande till sin storlek påverkas kraftigast av Brexit är ECR, EFDD (som inte kommer att existera efter valet), S&D samt De gröna. Det beror på att de brittiska ledamöterna inte är jämnt fördelade över de olika politiska grupperna.

Med det sagt kommer Brexit inte att påverka det problem vi förklarat i vår huvudsakliga valbevakare: att värdeskritiska partier inom politiska grupper i mainstream växer sig allt starkare.

Jag vill veta mer

De 71 brittiska ledamöterna som just nu sitter i Europaparlamentet är fördelade som följer: 19 tillhör ECR, 18 tillhör EFDD, 18 sitter i S&D, 6 tillhör De gröna, 3 är med i ENF, 2 tillhör EPP, 1 sitter i ALDE, 1 i GUE och 3 är grupplösa. EFDD är den enda värdeskritiska gruppen som kommer att drabbas hårt av Brexit då den omfattar medlemmar från Nigel Farages Brexitparti (tidigare känt som UKIP). Gruppen kommer att upplösas och existerar inte längre efter valet.

De värdeskritiska partierna som vi identifierat inom EPP, S&D, ECR och ALDE påverkas inte av Brexit då de inte kommer från Storbritannien. Så det stora problemet som vi beskriver i vår huvudsakliga valbevakare, det vill säga att värdeskritiska partier växer sig starkare i relation till sina politiska grupper, kvarstår.

Nedan följer en sammanställning av hur ett nytt Europaparlament kommer att se ut enligt rådande valundersökningar om Storbritannien deltar. Så som även är fallet utan de brittiska ledamöterna kommer EPP och S&D inte att kunna bilda majoritet genom att gå samman i en koalition.

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

Det finns några skillnader mellan detta och de möjliga resultaten om Storbritannien inte deltar som är värda att peka på.

Kommer någon grupp att bli större om Storbritannien deltar? De gröna skulle få ytterligare en handfull säten, likaså ALDE.

Finns det någon grupp vars resultat inte påverkas nämnvärt om Storbritannien deltar? Svaret är faktiskt nej!

Två andra grupper kommer att drabbas hårt i valet, men om Storbritannien deltar blir förändringen inte fullt så kraftig. S&D kommer fortfarande att krympa, men inte lika mycket om Storbritannien deltar i valet. Detsamma gäller ECR.

Och för två grupper kommer det faktiskt att gå bättre i valet om Storbritannien inte deltar. Det är EPP och EAPN. Vill du veta varför?

Jag vill veta mer

EPP väntas få 178 säten om Storbritannien inte deltar i valet. Och endast 171 om Storbritannien är med. Detsamma gäller EAPN. Det skulle få 3 fler säten om Storbritannien inte deltar. Det låter kontraintuitivt, men det beror antagligen på att några av Storbritanniens 73 säten kommer att fördelas över andra länder när Storbritannien lämnar EU. Och flera av dessa säten skulle fördelas på länder där EPP och EAPN är starka. Föreställ dig att du bor i ett land som har 20 ledamöter i Europaparlamentet, och att EPP förväntas vinna hälften av dessa säten. EPP skulle alltså få 10 säten. Föreställ dig sedan att ditt land får två ytterligare säten efter att en del av Storbritanniens säten fördelades ut på andra EU-länder. Ditt land får då totalt 22 säten – och hälften av 22 är 11. Om du inte förstår varför vissa av Storbritanniens säten kommer att omfördelas efter Brexit kan du läsa mer i vår metodologi.

De ledamöter som tillhör den grupplösa/nya/Femstjärnerörelse-kategorin skulle öka i antal.

Jag vill veta mer

Den huvudsakliga anledningen till varför den senare kategorin kommer att växa är för att Farages nya Brexitparti ännu inte har gått med i någon politisk grupp. I det sittande Europaparlamentet är partiet del av EFDD, och är dess största medlem, men EFDD kommer att upplösas. Italiens Femstjärnerörelse, den näst största gruppen inom EFDD, försöker nu att bilda en ny politisk grupp.

Koalitioner till stöd för EU:s värden

I ett Europaparlament med 751 säten krävs 376 för att säkra en majoritet. Vår huvudsakliga valbevakare granskar tre möjliga värdespositiva koalitioner som skulle kunna bildas om politiska grupper i mainstream väljer att sparka ut sina värdeskritiska medlemmar. Hur förändras läget om Storbritannien deltar i valet?

EPP, S&D och ALDE skulle kunna gå samman i vad vi kallar en bred liberal koalition med omkring 379 ledamöter, vilket motsvarar en majoritet med 3 ledamöters marginal. Detta är en mindre majoritet än den som koalitionen skulle kunna säkra om Storbritannien inte deltar i valet (då man skulle ha 15 ledamöters marginal).

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

EPP, S&D, De gröna och GUE skulle kunna bilda en extra bred koalition på omkring 390 ledamöter, vilket ger dem en majoritet med 14 ledamöters marginal. Denna majoritet är återigen mindre än om Storbritannien inte deltar i valet (då man skulle ha 24 ledamöters marginal).

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

EPP, S&D, ALDE och De gröna skulle kunna bilda en bred grön-plus-koalition på omkring 434 ledamöter, vilket skulle ge dem en majoritet med 58 ledamöters marginal. Denna majoritet är återigen mindre än om Storbritannien inte deltar i valet (då man skulle ha 65 ledamöters marginal).

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

Storbritanniens deltagande i valet försvagar alltså marginalen för värdespositiva koalitioner i majoritet. När Brexit sker kommer värdespositiva koalitioner med andra ord kunna uppnå större majoritet. Det finns tre skäl till varför dessa koalitioner inte kan uppnå lika stor majoritet om Storbritannien deltar i valet.

Jag vill veta mer

Det första skälet är att det totala antalet ledamöter är större: 751 jämfört med 705 efter Brexit. En majoritet av 751 är självklart större än en majoritet av 705. Det andra skälet är att samtliga möjliga värdespositiva koalitioner omfattar EPP och S&D, och två av dem omfattar ALDE. Av dessa grupper är det bara S&D som får en boost av att Storbritannien stannar i EU, och även då är det inte tillräckligt för att kompensera för det faktum att det antal ledamöter som krävs för att nå majoritet är högre. Det tredje skälet är att EPP faktiskt kommer att bli större när Storbritannien lämnar EU. Det beror på att vissa av de säten som tillhör brittiska ledamöter kommer att omfördelas på andra EU-länder, och EPP tycks starkt i vissa av de länder som kommer få fler säten.

Koalitioner som är kritiska mot EU:s värden

Vad händer med de två värdeskritiska koalitionerna vi granskade i vår huvudsakliga valbevakare? Kom ihåg att detta är ett hypotetiskt förslag – Manfred Weber, som är EPP:s kandidat till ordförandeskapet i kommissionen, uppgav nyligen att hans politiska grupp inte kommer att samarbeta med politiska grupper som motsätter sig EU:s värden. När det kommer till de värdeskritiska koalitionerna ser vi faktiskt en liknande effekt som för de värdespositiva koalitionerna. Dessa ser alltså ut att bli svårare att bilda. Det är en något mer komplicerad historia, men överlag ser det ut att bli svårare för en värdeskritisk koalition att nå majoritet medan Storbritannien fortfarande är del av EU.

Jag vill veta mer

De värdeskritiska koalitionerna ser ut att bli svårare att bilda av två skäl. Det totala antalet ledamöter är återigen högre: 751, jämfört med 705 efter Brexit. Så antalet som krävs för att bilda majoritet är högre. Sedan måste man även ha i åtanke att EPP och EAPN inte innehåller många brittiska ledamöter, så de vinner inte mycket på att Storbritannien deltar i valet. Faktum är att båda dessa grupper kommer att få färre ledamöter om Storbritannien deltar i valet på grund av fördelningen av de brittiska sätena efter Brexit. ECR är den enda gruppen på den högra änden av det politiska spektrumet som får en boost av att Storbritannien deltar – de får en handfull säten från brittiska partier.

Men av två viktiga skäl är bilden något mer komplicerad. För det första finns det ett par faktorer som skulle kunna leda till lägre siffror i praktiken. De polska ledamöterna i EPP respektive ECR kommer från partier som utgör politiska rivaler på nationell nivå. De polska ledamöterna i EPP skulle antagligen lämna gruppen om EPP bestämde sig för att samarbeta med ECR. Dessutom är det inte så säkert att de värdeskritiska ledamöterna inom S&D, som anser sig tillhöra vänstern, kan tänka sig att samarbeta med högerpartier. Å andra sidan finns det ett par faktorer som skulle kunna stärka dessa majoriteter i praktiken. Brexitpartiet är del av EFDD, och ser ut att göra bra ifrån sig, men detta syns inte i koalitionssiffrorna eftersom EFDD kommer att upplösas. Så Brexitpartiet tillhör just nu inte någon politisk grupp – de flyter löst i kategorin för grupplösa och nya ledamöter samt Femstjärnerörelsen. Detsamma gäller Femstjärnerörelsen, som försöker bilda en ny grupp i EFDD:s ställe. Det finns dessutom ett antal nya och grupplösa partier som antagligen kan anses värdeskritiska i praktiken även om de ännu inte tillhör någon grupp. Det finns alltså ett avsevärt antal ledamöter som inte syns bland de värdeskritiska koalitionerna då de ännu inte är del av någon politisk grupp. Med det sagt ser det ut att bli svårare för en värdeskritisk koalition att uppnå majoritet om Storbritannien deltar i valet.

En konservativ-högerextremistisk koalition skulle omfatta omkring 302 ledamöter, vilket är 74 ledamöter för få för att bilda majoritet (jämfört med 46 ledamöter för få om Storbritannien inte deltar i valet eller efter att Storbritannien lämnat EU).

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

En konservativ värdeskritisk koalition skulle omfatta 328 ledamöter, vilket motsvarar omkring 48 säten för få för att bilda majoritet (jämfört med 22 säten för få om Storbritannien inte deltar i valet eller efter att Storbritannien lämnat EU).

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

Slutsats

Precis som i vår huvudsakliga valbevakare är budskapet detta: Den teoretiska möjligheten att värdeskritiska partier skulle kunna skrapa ihop till majoritet genom att bilda en koalition med EPP är mindre sannolik medan Storbritannien är kvar i EU. Med det sagt har EPP redan uppgett att man inte kommer att samarbeta med värdeskritiska partier.

Det största hotet mot våra grundläggande värden är fortfarande att politiska grupper i mainstream omfattar värdeskritiska partier och att dessa växer sig starkare. Det, i sin tur, beror på att EPP och S&D krymper medan antalet värdeskritiska ledamöter förblir detsamma eller stiger. Och ALDE-gruppen må växa, men det gör även antalet värdeskritiska ledamöter. Eftersom värdeskritiska partier kan influera hur resten av gruppen agerar skulle dessa kunna gå samman med EAPN och Femstjärnerörelsens nya grupp kring särskilda frågor.

Men den politiska huvudfåran behöver inte hållas gisslan av en minoritet värdeskritiska medlemmar. De kan fortfarande uppnå majoritet efter att ha kastat ut sina ruttna medlemmar om de går samman i en koalition – vilket de måste göra oavsett, eftersom de inte kan uppnå majoritet på egen hand.

Läs mer:

Vad gör egentligen Europaparlamentet, och varför är det så viktigt? Läs mer.

Vad menar vi med "motsätter sig EU:s värden", och var hämtar vi vår data ifrån? Läs vår metodologi.

Detta kan komma att bli det viktigaste Europaparlamentsvalet någonsin. Varför? Se mer här.

Ta vårt quiz för att få veta mer om varför du bör rösta i Europaparlamentsvalet.