Kvinnor hör hemma i – vänta lite nu...

Auktoritära populister använder ett subtilt språk och lagändringar för att underminera kvinnors roll i samhället. För att förändra detta krävs det att män och kvinnor går samman för att skapa ett sant rättvist samhälle.

Faktum är att auktoritära, populistiska regeringar är ett av de största hoten mot kvinnor, delvis för att deras agenda i grunden går emot kvinnors intressen och för att ett skrämmande antal kvinnor, trots detta, ändå röstar på auktoritära populister. I Tyskland stödde drygt 9 procent av alla kvinnliga väljare det högerextrema partiet AfD, som öppet förespråkar traditionella könsroller och använder invandring för att sprida rädsla bland folket. I Polen var det fler kvinnor än män som röstade på det högerextrema partiet Lag och rättvisa i valet år 2015.

Ett huvudtema i vår Överlevnadsguide till auktoritarianismen är behovet av att se igenom skitsnacket. Detta stämmer särskilt när det gäller kvinnors och familjens roll i auktoritära populisters argumentation. Vi tvångsmatas med skitsnack om hur utlänningar och så kallade utegrupper (HBTQ-personer, minoriteter och kvinnor) hotar landets kultur och traditionella värden. Detta är bara pladder, men när vi låter det diktera hur vi sedan röstar får vi inte en regering som gör oss tryggare. Vad vi får är istället triviala åtgärder på säkerhetsfronten – de kanske sätter upp en mur eller ett staket – och betydligt fler åtgärder för att förminska kvinnors roll i samhället och uppmuntra "traditionella värderingar".

Håller kvinnor i schack

Auktoritära populister använder lagändringar (eller bristen på sådana) för att begränsa kvinnors rättigheter och deras tillgång till arbete. Detta är kanske som tydligast i insatser för att göra abort olagligt eller svårare att tillgå – i Polen har förnyade insatser, pådrivna av regeringen och kyrkan, begränsat reproduktiva rättigheter under de senaste två åren – eller i misslyckandet att tillämpa bestämmelser som säkerställer fullgott stöd för kvinnor som vill återvända till arbetet efter att ha fött barn, tillgängliggör barnomsorg eller erbjuder rättsligt skydd mot våld i hemmet.

Köns- och kvinnofrågor används även som ursäkter för att främja de auktoritära populisternas agenda. Ett exempel är det så kallade burkaförbudet som sveper över Europa. Den sanna drivkraften bakom dessa lagar är så klart en vilja att "skydda europeisk kultur" från invandring. Men det faktum att det är kvinnor som faller offer för lagen innebar inte precis ett hinder för de regeringar som drev igenom dem (senaste gången vi räknade efter hörde Belgien, Nederländerna, Österrike, Tyskland, Spanien, Italien, Bulgarien, Frankrike och Danmark till de EU-länder som infört något form av förbud mot slöjor som täcker ansiktet).

Andra åtgärder mot kvinnor och jämställdhet framstår som rent ut sagt småaktiga. Viktor Orbáns regering i Ungern har kriminaliserat genusstudier i landets skolor. Andra länder, nu senast Bulgarien, har velat över huruvida man bör implementera Istanbulkonventionen, en internationell överenskommelse som stärker skyddet mot våld i hemmet för kvinnor.

Traditionellt nonsens

Auktoritära populister ser en trygghet i att upprätthålla traditionella värden såsom familjen, hemmet och religionen (så länge som det är rätt trosuppfattning!). Och trots att de inte har något som helst intresse för att stärka kvinnors rättigheter och jämställdheten är det ändå många kvinnor som röstar på dem, inte för att de vill nedvärdera sig själva eller för att de inte bryr sig om sina rättigheter, utan för att de dras till auktoritära populisters argument om att kvinnors och familjers personliga säkerhet hotas av "outsiders". Med andra ord bidrar landets "traditionella värden" inte till något annat än att ytterligare förankra könsstereotyper och ojämlikhet, men kvinnor väljer detta över det påstådda hotet mot deras personliga säkerhet. Men som vi visat på i tidigare avsnitt av vår Överlevnadsguide till auktoritarianismen och på andra håll är argumentet om att utlänningar skulle utgöra ett hot mot familjen rent nonsens.

Faktum är att våra samhällen inte bara blir rättvisare, utan även tryggare, om vi stödjer kvinnors rättigheter och jämställdhet. Men detta kan bara ske om vi ser igenom de auktoritära politikernas nonsens och fattar ett medvetet beslut om att stödja ett sant rättvist och jämlikt samhälle, i vardagslivet såväl som vid valurnan.