Det är dags att ogiltigförklara den ungerska folkomröstningen om flyktingkvoter!

Den ungerska regeringen har lanserat en främlingsfientlig hatkampanj inför folkomröstningen om flyktingar den 2 oktober. 22 icke-statliga organisationer uppmanar nu medborgare att bojkotta regeringens panikspridande genom att ogiltigförklara omröstningen.
Den 2 oktober kommer ungrare att gå till valurorna för att svara på frågan: Vill du att den Europeiska unionen ska kunna besluta om obligatorisk vidarebosättning av icke-ungerska medborgare i Ungern, utan nationalförsamlingens godkännande?
"Det här är vårt land: det är dags att ogiltigförklara folkomröstningen!" är rubriken för ett gemensamt uttalande från 22 icke-statliga organisationer som protesterar mot den ungerska regeringens omänskliga flyktingpolitik.

Vi, ungerska icke-statliga organisationer och medborgare som känner ansvar för vårt land, tror på ett land där våra gemensamma angelägenheter behandlas med mänsklighet, solidaritet och ömsesidig respekt. Vi oroas av att se vår regering hota våra gemensamma värderingar, och därför talar vi nu ut mot folkomröstningen som har planerats den 2 oktober, samt mot hatkampanjen i samband med omröstningen.

Vi beslutade att lansera en kampanj för att ogiltigförklara folkomröstningen, som underlåter att främja våra gemensamma farhågor och är både meningslös och omänsklig.

'Meningslös' fråga

Folkomröstningsfrågan underlåter att främja våra gemensamma farhågor. Den erbjuder varken en lösning till situationen för flyktingar eller den Europeiska unionens framtid. Den nekar solidaritet med våra medmänniskor i nöd och med andra europeiska länder. Syftet med folkomröstningen är inte att skapa ett ramverk för fredlig samlevnad. Vi är övertygade om att ingen människa kan känna sig trygg i längden när det offentliga samtalet definieras av hat.

Frågan som ställs i folkomröstningen är meningslös. Någon bestämmelse om obligatoriska kvoter för "vidarebosättning" har aldrig antagits, eller ens diskuterats, inom EU. Om en sådan fråga skulle komma upp på dagordningen i framtiden skulle Ungern ha möjlighet att delta i förhandlingarna.

Dessutom kommer svaret på folkomröstningsfrågan inte ha några rättsliga konsekvenser, och kommer inte att tydliggöra exakt vad för typ av berättigande regeringen ber om från sina medborgare, då detta aldrig har blottlagts.

'Splittrad solidaritet'

Frågan som ska röstas om är dessutom omänsklig. Syftet med folkomröstningen och den medföljande kampanjen är att uppvigla till hat mot flyktingar. Den enda potentiella påföljden är ytterligare försvagning av den redan splittrade sociala solidariteten, vilket skulle stärka regeringens fortsatta drivande av sin hatkampanj.

Den verkliga frågan som kommer att stå på spel den 2 oktober är om landet någonsin kommer att kunna bli ett humant samhälle. Det är målet vi strävar mot 365 dagar om året - den 2 oktober samt alla andra dagar, året runt.

En del av oss kommer att avlägga en ogiltig röst, medan andra kommer att bojkotta den påtvingade antiflykting-omröstningen. Men vi har alla samma mål: att ogiltigförklara folkomröstningen.

Gå med oss, dela vidare vårt uttalande, prata med era vänner, kollegor och grannar. Övertyga dem, så att vi tillsammans kan visa att vårt land är byggt på mänsklighet och solidaritet.