Nederländska skolor vill stärka acceptansen av HBTQ-personer

Många skolor anser att stärkandet av HBTQ-acceptans är en viktig fråga, men vet inte hur de ska gå tillväga, visar en ny rapport från Utbildningsinspektionen.
Utbildnings-, kultur- och vetenskapsminister Jet Bussemaker har skickat Utbildningsinspektionens rapport till parlamentet.
COC Nederländerna, en HBTQ-intressegrupp, vill utveckla en standard för att stärka HBTQ-acceptansen i skolor. Organisationen kräver också att ämnet blir del av den obligatoriska läroplanen vid lärarakademier.

På COC:s insisterande har regeringen gjort stärkandet av HBTQ-acceptans obligatoriskt på alla grund- och gymnasieskolor i Nederländerna. Undersökningen visar nu att trots att lärare anser att ämnet är viktigt lämnar utbildningens kvalitet mycket övrigt att önska.

'Vimsar runt'

Utbildningsinspektionen menar till exempel att ämnet i de flesta skolor bara diskuteras "i förbigående" och "inte målmedvetet," och är "inte inbyggt i läroplanen." Det finns ingen utvecklad vision, inga läromål, och väldigt lite granskning av genomförandet.

"COC är nöjda med skolornas engagemang: forskningen visar att de anser att ämnet är viktigt," säger ordförande Tanja Ineke. "Men det verkar som att skolor vimsar runt när det kommer till att stärka HBTQ-acceptansen, trots att de har goda avsikter. Vi måste förändra det, tillsammans."

Utbildningsinspektionens rapport har skickats till parlamentet av utbildnings-, kultur- och vetenskapsminister Jet Bussemaker. (Bild: Sebastiaan ter Burg)

För att hjälpa skolor förbättra sina resultat arbetar COC tillsammans med HBTQ unga och Utbildningsalliansen för sexuell mångfald* för att ta fram en minimistandard som program för HBTQ-acceptans i skolor måste uppnå. Intressegruppen vill även att stärkandet av HBTQ-acceptans ska bli del av den obligatoriska läroplanen vid lärarakademier.

COC anser att det är en positiv utveckling at utbildnings-, kultur- och vetenskapsminister Jet Bussemaker har skrivit ett brev till representanthuset med rekommendationer för att förbättra situationen i skolor.

'Så det är vad det handlade om'

80 till 90 procent av skolrektorer i Nederländerna uppger att deras skolor lägger ner tid på att främja HBTQ-acceptans. Forskning utförd av EenVandaag tidigare i år visade att endast en fjärdedel av högstadie- och gymnasieelever uppger att deras skolor ägnar uppmärksamhet åt ämnet.

Nästan alla skolrektorer i Nederländerna uppger att deras skolor lägger ner tid på att främja HBTQ-acceptans. (Bild: Jon Gilbert Leavitt)

En förklaring för glappet mellan siffrorna tycks vara informationsprogrammens låga kvalité. Enligt Utbildningsinpektionen kommer elever bara ihåg det som diskuterats i skolan efter vidare utfrågning. "Så det är vad det handlade om," är ett vanligt svar.

Värre på yrkesförberedande skolor

Rapporten från Utbildningsinspektionen visar att situationen vid yrkesförberedande högstadie- och gymnasieskolor är värre än genomsnittet. Nästan hälften (43 procent) av yrkesförberedande skolrektorer rapporterar att deras skolor inte arbetar för HBTQ-acceptans, att de inte försöker öka medvetenheten om frågan, och att de inte har någon framtagen vision.

COC vill att program för HBTQ-acceptans ska bli obligatoriskt även i yrkesförberedande skolor. Trots att situationen för HBTQ-personer i yrkesförberedande skolor ofta är värre än i andra sorters skolor är ämnet fortfarande inte del av den obligatoriska läroplanen.