Astrit Deharis misstänkta dödsfall måste utredas

Civil Rights Defenders uttrycker djup oro och kräver omgående, oberoende utredning av omständigheterna kring Astrit Deharis död i Prizren-häktet i Kosovo.

Den 26 år gamla studenten och Vetvendosje-aktivisten avled i häktet den 5 november år 2016. Astrit Dehari hade hållits häktad utan att åtalas sedan augusti i år, misstänkt för terrorism.

"Det är de statliga institutionernas skyldighet att skydda livet på personer som har frihetsberövats. Astrit Deharis död i Prizren-häktet är oroväckande och kräver oberoende och transparent utredning av omständigheterna kring hans död," sade Sarah Maliqi, handläggare på Civil Rights Defenders kontor i Pristina.

Statliga institutioner har upprepade gånger släppt motsägelsefulla redogörelser för orsaken till hans död. Kosovopolisens chef för Prizrenregionen bekräftade att Behari avled på väg till sjukhus efter att ha fallit i koma på grund av en överdos.

"Polisens och kriminalvårdens motsägelsefulla utsago efter tillkännagivandet av hans död har skapat en atmosfär av misstro, frustration och rädsla. Civil Rights Defenders kommer att noga övervaka situationen och fortsätta uttrycka vår oro," tillade Malaqi.

Inte ett fall av överdos

Astrit Dehari hade hållits häktad utan att åtalas sedan augusti år 2016, misstänkt för terrorism.

Efter obduktion beskrev Prizrens chefsåklagarämbete dödsfallet som misstänkt och bekräftade att det orsakats av kvävning och inte av en överdos, såsom tidigare hade hävdats. Familjen har dessutom arrangerat ytterligare en obduktion.

Civil Rights Defenders uppmanar myndigheterna att uppfylla deras skyldighet att skydda frihetsberövade personer och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hindra fångar från att torteras eller utsättas för grym, omänsklig eller förnedrande behandling.