FN uppmanar Italien: stärk och stötta personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ses idag av staten som människor som inte kan ta hand om eller bestämma vad som är bäst för sig själva. Istället borde Italien göra allt i sin makt för att stödja och stärka dem att leva ett fritt och oberoende liv.
Kommittén för personer med funktionsnedsättnings rättigheter utfärdar sammanfattande anmärkningar om den första italienska rapporten angående Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Lagar som tillåter ersättande beslutsfattande genom en utsedd vårdnadshavare, bristande statliga samråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, och bristen på permanenta, oberoende rådgivande organ är bara några av FN-kommitténs upptäckter som demonstrerar Italiens otillräcklighet i bemötandet av personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning behandlas som människor som inte kan ta hand om eller bestämma vad som är bäst för sig själva.

Ett liv fritt från diskriminering

Dessutom gör bristen på unika definitioner av funktionsnedsättningar det svårt för människor att definiera och hävda sina rättigheter. Artikel 1 av CRPD tydliggör att det inte är en fysisk, mental, intellektuell eller sinnesförsvagning som gör en person funktionshindrad, utan snarare interaktioner med fysiska och sociala barriärer.

I sina rekommendationer uppmanar kommittén den italienska regeringen att öka arbetet för att stödja och stärka personer med funktionsnedsättning så att de kan leva ett fullständigt oberoende liv utan att behöva uppleva diskriminering, precis som vilken annan person som helst.