Med program för gyllene visum prioriterar EU-länder vinst över säkerhet

Program som låter utlänningar köpa uppehållstillstånd finns idag i många EU-länder, men intäkterna från dessa system kommer ofta från människor med kopplingar till organiserad brottslighet och korruption, vilket äventyrar säkerheten i hela unionen.

Medborgarskap i den Europeiska unionen har kommit att bli en lyxvara. Mer än ett dussin EU-länder erbjuder nu program som gör det möjligt för rika utlänningar att investera – allt som oftast i fastigheter eller statsobligationer – i utbyte mot uppehållstillstånd eller medborgarskap. Detta kallas ofta för "gyllene visum". Men medan dessa program må vara oerhört lukrativa är de också farliga och ansvarslösa, och bjuder in utlänningar (i oproportionerligt stora antal från Kina och Ryssland) med kriminell bakgrund till unionen.

För mellan 250 000 euro (i Grekland och Lettland) och 10 miljoner euro (i Österrike) kan rika utlänningar köpa uppehållstillstånd eller pass i EU-länder. Det är en lukrativ industri: Cypern har dragit in 4,8 miljarder euro sedan 2013 genom att sälja fler än 3 000 pass; Malta har fått ihop omkring 700 miljoner euro sedan 2014 med sitt program; medan Portugal har dragit in drygt 4 miljarder euro genom att sälja 17 000 uppehållstillstånd sedan år 2012.

Inte en ny sed...

Gyllene visum är inte ett europeiskt fenomen. Faktum är att de kom till på 1980-talet, när fattiga länder i Stilla havet och Karibien använde sin status som skatteparadis för att attrahera rika utlänningar genom program för uppehållstillstånd eller medborgarskap. För regeringarna var dessa program en hit, och vid 2000-talets början uppskattade den Internationella valutafonden att drygt 25 procent av världens länder bedrev något form av program som gör det möjligt att investera sig till ett uppehållstillstånd.

Förra decenniets finanskris sporrade många EU-länder, såsom t ex Portugal och Spanien, att börja sälja gyllene visum. Numera finns sådana program i 13 EU-länder. Österrike säljer pass medan Luxemburg, Lettland, Portugal, Nederländerna, Grekland, Irland, Storbritannien, Spanien och Frankrike säljer uppehållstillstånd. Bulgarien, Malta och Cypern säljer båda. Ungern hade ett av de mest aktiva programmen för gyllene visum i hela EU innan man lade ner det år 2017 – omkring 24 000 utländska medborgare fick uppehållstillstånd mellan 2013 och 2017, eller drygt 20 gånger antalet asylsökande (1 300) som regeringen vägrade att ta emot i enlighet med olika EU-avtal för vidarebosättning.

... men en farlig sådan

Enligt rapporten "European Getaway – Inside the murky world of golden visas", som publicerades av Transparency International (TI) och Global Witness, har gyllene-visum-program under det senaste årtiondet släppt in fler än 6 000 nya medborgare och 100 000 nya invånare i EU. Majoriteten av dessa har tillgångar från högst tveksamma källor. De säkerhetsbekymmer som skapats av dessa program är verkliga, och de har blivit så pass stora att Storbritannien meddelade att de innebar en säkerhetsrisk och att man därför lägger ner sitt program i december år 2018.

De har rätt. Rapporten från TI fann att 91,1 procent av gyllene-visum-ansökningar till Storbritannien godkänns, och vidare att detta är bland de lägsta siffrorna i hela EU. Dessutom varierar kriterierna för godkännande avsevärt mellan medlemsländer. Många verkar inte ta sina bakgrundskontroller på större allvar än en googlesökning – och även i dessa fall ser man genom fingrarna när varningslamporna blinkar. Ungern ignorerade det faktum att EU infört sanktioner mot familjen till Rysslands spionchef när landet gav dem uppehållstillstånd för två år sedan; Malta övertygades inte av finska utredningar om pengatvätt mot en rysk oligark som man bestämde sig för att sälja ett pass till; och Cypern sålde ett pass till en rysk oligark som förhördes av spansk polis i ett fall om pengatvätt.

Men ett medlemslands slappa kriterier släpper inte bara in korrupta utlänningar i det landet. Ett av de stora försäljningsargumenten för gyllene-visum-program inom EU är att de, tack vare Schengenområdet, gör det möjligt för köpare att resa obehindrat inom unionen. Att bjuda in en av Rysslands ledande maffiaprofiler att bosätta sig i Ungern, som regeringen gjorde, sänker inte bara säkerheten för ungrare, utan för samtliga EU:s invånare.

Vinst före folket

Gyllene-visum-program ser särskilt illa ut för EU mot bakgrund av rådande migrationsfrågor. Samtidigt som medlemsländer fortsätter att hindra sanna – men i stor utsträckning fattiga och icke-vita – asylsökande från att ta sig in i unionen uppvaktar man aktivt rika utlänningar vars tillgångar erhållits genom tveksamma affärer. Båtar fulla med migranter som flyr för sina liv tvingas gå på tomgång i Medelhavet utan någonstans att lägga till, medan före detta maffiabossar och pengatvättare från Ryssland och andra länder bjuds in att bli EU-invånare.

Enligt statistik från 2017 som publicerats av Asylum Information Database nekade Portugal omkring två av tre asylsökande; Frankrike och Storbritannien nekade en ännu större andel. Men samtliga dessa länder godkänner mer än 90 procent av sina gyllene-visum-ansökande. Den Europeiska unionen grundades på en tro på mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, men många av medlemsländerna lever inte upp till dessa värderingar. De som försöker ta sig till unionen för att hålla sig trygga, hålla sig vid liv, blir slentrianmässigt tillsagda att återvända till den plats de kommer ifrån, medan ryska och kinesiska medborgare med ett kriminellt förflutet bjuds in att bli EU-medborgare.

Krav på striktare granskning

Men även de som inte kan förbise den tveksamma moral som ligger till grund för gyllene-visum-programmen kan självklart se fördelarna. Sådana program ger landet en välbehövd intäkt; regeringens kassaskrin fylls på samtidigt som man introducerar rika invånare som spenderar pengar hos de lokala företagen. Men sådana vinstdrivande program bjuder in till att låta girighet överskugga andra farhågor, och detta är vad som tycks ha skett i många EU-länder.

Cypern drar nu in en årlig vinst på drygt 914 miljoner euro enligt rapporten från TI, men regeringen tycks bry sig förhållandevis lite om hur dess rika nya medborgare tjänat ihop sina pengar. Skulle inte regeringen kunna nöja sig med något mindre och neka alla ansökande med kopplingar till organiserad brottslighet eller pengatvätt? Det är inte så mycket begärt, men bör heller inte vara en fråga som européer ens behöver ställa till sina folkvalda ledare. Vinst bör aldrig gå före säkerhet, särskilt inte då många EU-regeringar säljer in lögnen att det skulle leda till en enorm ökning i brottslighet att ta emot fattigare migranter.

Även om program för gyllene visum antagligen inte kommer att försvinna från EU inom någon snar framtid finns det på EU-nivå ett visst stöd för att lägga ner dem. "EU-pass och -visum är inte en vara att handla med. Pengar bör inte vara ett kriterium för medborgarskap och uppehållsrätt inom EU," sade nyligen Sven Giegold, talesperson för De Gröna i Europaparlamentet. "Vi behöver en europeisk lagstiftning som tyglar försäljningen av rättigheter till europeiskt medborgarskap och vi måste ta hårdare tag i kampen mot pengatvätt. Kommissionen måste sätta minimikrav för dessa program och säkerställa förenlighet för alla regeringar som erbjuder pass och visum för investerare."

ALDE-gruppen i Europaparlamentet släppte förra året ett videoklipp som begärde tillsyn på EU-nivå för sådana program och att godkännandet av uppehållstillstånd bör bygga på behov och meriter snarare än tillgångar. Det ökade trycket har lett till viss förändring: i september år 2018 publicerade Europaparlamentet en studie som utforskade olika sätt att förändra dessa program för en ökad säkerhet, och EU-kommissionen har lovat att ta sig en närmare titt på frågan.

Förhoppningsvis kommer det ökade trycket från europeiska politiker såväl som medborgare leda till att medlemsländer reformerar eller stänger ner sina program och äntligen börjar prioritera folket över vinsten.

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.