Tadzjikiska migranter som fruktar tortyr i hemlandet nekas inresa i Polen

Rapporter från utländska medborgare som söker internationellt skydd i Polen visar på att den polska gränsbevakningen har nekat inresa under flera veckor.

Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) har vädjat till fler än 20 internationella organisationer som arbetar med att skydda flyktingars rättigheter angående de oroväckande rapporterna om återsändanden från den polska gränsen.

"Det mest oroande är situationen för tadzjikistaner. Under de senaste veckorna nekades de flesta inresa vid gränsen vid Terespol/Brest när de försökte söka skydd i Polen," säger Marta Szczepanik från HFHR. "Vi måste betona att läget i Tadzjikistan har förvärrats avsevärt under det senaste året. Rapporter från internationella organisationer visar på att tadzjikiska dissidenter som lever utomlands riskerar att falla offer för tortyr om de återvänder till sitt hemland."

Tadzjikiska migranter kan inte heller stanna i Vitryssland, eftersom landet har ett utlämningstraktat med Tadzjikistan.

I sin vädjan hänvisar HFHR till Genèvekonventionens bestämmelser om personer med flyktingstatus. Enligt konventionen är det förbjudet att skicka tillbaka eller kasta ut personer som fruktar förföljelse utan att först höra deras fall.

Flyr av rädsla

HFHR har bett internationella organisationer att noggrant studera om Polen respekterar rätten till internationellt skydd vid landets östra gräns.

"Jag pratade med de flesta familjerna som söker skydd i Polen vid Terespol," säger Marta Szczepanik. "Ett gift par, som antagligen måste resa till Ryssland idag eftersom det inte finns någon lagstiftning som låter dem stanna längre i Vitryssland, är aktivister från en ungdomsorganisation som samarbetade med det huvudsakliga oppositionspartiet i Tadzjikistan - det olagligförklarades förra året. Före detta medlemmar har antingen fängslats av regeringen eller lever under jord. En av dem satt i fängelse i flera månader, och efter att ha släppts beslutade de sig för att fly landet av rädsla för att bli åtalade."

Polens skyldigheter

Enligt internationell, europeisk och polsk lagstiftning måste Polen fullfölja rättvisa förfaranden för alla personer som söker internationellt skydd.

"Polska institutioner kan besluta att de som ansöker om flyktingstatus inte riskerar förföljelse och därmed neka skydd," förklarar Daniel Witko, en jurist vid HFHR. "Men något sådant förfarande skedde inte vid Terespol-/Brestgränsen. Utländska medborgare måste få möjlighet att söka asyl istället för att nekas skydd direkt."

Enligt myndigheternas beslut från den 29 juli måste familjerna återvända till Ryssland, och kommer inte beviljas asyl i Polen.

HFHR:s jurister är i kontakt med de tadzjikiska familjerna, och överväger nästa rättsliga steg.