Icke-statliga organisationer: Stoppa försäljningen av övervakningsteknologier till auktoritära regeringar!

Exporten av övervakningsutrustning är en växande bransch för italienska och internationella företag – en bransch som försätter aktivister och journalister som arbetar under auktoritära regimer i fara.

Italian Coalition for Civil Liberties and Rights och andra icke-statliga organisationer har vänt sig till den italienska ministern för ekonomisk utveckling (MISE) angående exportlicensen som utfärdats till Area SpA, ett italienskt företag som producerar övervakningsteknologier som sedan säljs till utländska regeringar, inklusive Syrien.

Fallet Area SpA

Andra organisationer som engagerar sig i att förespråka skydd av mänskliga rättigheter inom den digitala världen, såsom Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights och Access Now, har ställt sig bakom CILD i det här initiativet, vars syfte är att uppmärksamma de problem som tar sin grund i bristen på tillräcklig transparens kring exporten av teknologier med dubbla användningsområden.

Sådana teknologier övervakas noga av dessa icke-statliga organisationer eftersom de kan användas i både civila och militära syften; därför är de av särskilt intresse för många auktoritära regeringar.

Area SpA, till exempel, tilläts sälja teknologier för övervakning av kommunikation till den egyptiska underrättelsetjänsten Technical Research Department (TRD). Efter att CILD och Hermes slog larm drog MISE in företagets exportlicens till Egypten.

Liknande uttalanden om riskerna och problemen kopplade till bristen på insyn i tjänsterna som sådana företag erbjuder har även tagits i beaktning på europeisk nivå.

Situationen kompliceras ytterligare av de europeiska bestämmelsernas ineffektivitet i frågan, av svårigheten i att få en fullständig bild av de typer av produkter som kommer att exporteras och, än viktigare, av bristen på information om de köpande regeringarna.

Behovet av ökad insyn

Det italienska fallet visar tydligt att aktivister, förespråkare för mänskliga rättigheter, journalister och andra användare inte får tillräckligt skydd från teknologier för internetövervakning av nuvarande bestämmelser.

Användandet av verktyg såsom spionprogram för att kontrollera och attackera aktivister och oliktänkande har även rapporterats i Mexiko, och CILD påpekar att ett annat italienskt företag, Hacking Team, brukade räkna mexikanska myndigheter till sina kunder.

Det enda sättet att skydda digitala rättigheter och kommunikationsrättigheter är genom att öka insynen i exportlicenserna som utfärdas för företag som Area SpA.