Infografik: poliser måste vara lätta att identifiera

Vi måste kunna ställa poliser som missbrukar sin makt till svars för sina handlingar. Enda sättet att säkerställa detta är att se till att de är lättidentifierade.

Stater har en skyldighet under Europakonventionen att etablera skyddsåtgärder för att skydda människor från tortyr och misshandel. Europadomstolen har meddelat att detta kräver att det finns möjlighet till en effektiv utredning, som kan leda till identifiering och, om lämpligt, straffande av de ansvariga.

Ris 2.0 corrected 01 1 2.jpg?ixlib=rails 0.3