GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Hands.jpg?ixlib=rails 0.3

Att prata om mänskliga rättigheter under COVID-19

Mänskliga rättigheter är verktyg som vi kan använda för att styra regeringar till att fatta beslut som sätter allas hälsa och välbefinnande i första rummet. Många regeringar och medier framställer dock mänskliga rättigheter som ett hot mot folkhälsan. Vi förstärker ofta denna skadliga bild helt oavsiktligt.

Denna guide innehåller rekommendationer för hur man på bästa sätt talar om mänskliga rättigheter i relation till åtgärder som myndigheterna vidtar (eller misslyckas med att vidta) för att stoppa spridningen av coronaviruset och minimera dess effekter.

Den riktar sig till alla som arbetar med mänskliga rättigheter och som vill få människor att se vikten av sina rättigheter som verktyg som tillåter oss att forma våra liv och samhällen.


"Denna guide fyller ett viktigt hål i hur vi talar om mänskliga rättigheter: vår oförmåga att prata om rätten till hälsa på ett övertygande och emotionellt inspirerande sätt som bygger på ett unikt sätt att tänka kring rättigheter och medmänsklighet."

Thomas Coombes, Hope-Based Communcations

Donate banner hands

Taggat med: