GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Asyl och migration

Sedan kalla krigets slut har allt fler människor tagit sig till EU för att fly från konflikt, miljökatastrofer, fattigdom och förföljelse. EU:s regeringar har gjort det allt svårare att resa till unionen på ett lagligt sätt, och tvingar därmed asylsökande och andra migranter in i människohandlarnas händer. Detta sätter deras liv i stor fara. Samtidigt har EU:s regeringar utvecklat ett asylsystem som lägger den största delen av bördan på länder utanför unionens gränser. Detta har särskilt överbelastat resurserna för några av länderna vid Medelhavet. Under den senaste tiden har det utdragna inbördeskriget i Syrien drivit större mängder människor att söka asyl i EU. Oenighet mellan nationella regeringar har hindrat EU från att utveckla och implementera åtgärder som skulle kunna bidra till att lindra miljontals asylsökandens och andra migranters lidande. Många politiker som försöker bygga folkligt stöd, liksom delar av media, har demoniserat migranter, vilket innebär att de som lyckas ta sig till EU ibland bemöts med diskriminering och till och med våldsamma angrepp. Det här ämnet omfattar våra medlemmars arbete för att övertyga nationella myndigheter om att behandla asylsökande och andra migranter på ett sätt som är förenlighet med människorättslagstiftning.

Expertmedlemmar

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb cr  center for peace studies color
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb nl
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Asyl och migration artiklar