Tech & Rights

Majoritatea statelor din UE nu sunt pregătite pentru noile norme europene privind protecția datelor cu caracter personal

Mai sunt patru luni până la scurgerea termenului limită, însă doar două țări au implementat în legislația națională noile reglementări UE privind protecția datelor cu caracter personal. Iată de ce sunt acestea importante pentru cetățeni și companii.

by LibertiesEU
Image: European Commission

Noua lege a UE privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), a fost adoptată în mai 2016 și va intra în vigoare în mai 2018.

Aceasta înseamnă că statele membre UE și companiile mai au doar patru luni să se pregătească pentru noul regim de protecție a datelor cu caracter personal.

În grabă

Comisarul European pentru Justiție, Věra Jourová, a declarat pentru EUobserver că există doar două state membre, Austria și Germania, care au implementat în legislația națională noile norme. Alte 13 state membre au proiecte de lege în acest sens. Despre restul, tăcere.

Pentru implementarea Regulamentului se pregătesc în grabă nu doar statele membre, ci și companiile mari, în special cele care oferă servicii transfrontaliere. Acestea trebuie să fie pregătite să respecte RGPD, în special atunci când vine vorba despre gestionarea datelor cu caracter personal. Amenzile pentru încălcarea normelor RGPD pot fi substanțiale - de până la 20 milioane EUR sau 4% din cifra de afaceri anuală globală a companiei. Aceasta dacă își ignoră obligațiile legale și comit încălcări repetate și grave ale normelor.

Mai 2018, termenul limită despre care vorbeam mai sus în legătură cu implementarea noilor norme, este obligatoriu, ceea ce înseamnă că Regulamentul va fi aplicabil automat după scurgerea acestuia chiar și în absența unei legislații adecvate la nivel național.

Ce este nou în RGPD?

Controlul asupra datelor cu caracter personal

Scopul noului Regulament este de a moderniza actualul cadru juridic cu privire la protecția datelor cu caracter personal, vechi de 20 de ani, de a armoniza normele care garantează fluxul de date cu caracter personal în cadrul UE și de a consolida respectarea drepturilor cetățenilor și a asigura certitudine din punct de vedere legal. Îmbunătățirea normelor cu privire la protecția datelor în întreaga Europă este necesară pentru protecția la nivel înalt a acestora.

Noile norme asigură controlul utilizatorilor asupra datelor lor personale, introducând un set clar de obligații pentru companiile care lucrează cu informații cu caracter personal. Transparența este unul dintre cele mai importante principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Noul organism de supraveghere de la nivelul UE

De asemenea, noul Regulament impune autorităților de protecție a datelor de la nivel național să colaboreze. Aceasta înseamnă că firmele vor avea de a face cu un singur organism, nu cu 28 de autorități diferite, ceea ce le conferă certitudine juridică. În acest sens va fi creat un nou mecanism de cooperare între autorități care va contribui, de asemenea, la armonizarea procesului de implementare a normelor. Noul Comitet European pentru Protecția Datelor va înlocui grupul de lucru existent în prezent în temeiul articolului 29. Acesta va fi alcătuit din reprezentanți ai autorităților naționale pentru protecția datelor.

Comitetul European pentru Protecția Datelor va monitoriza aplicarea corectă a noilor norme, va oferi consiliere și îndrumare și va consilia Comisia Europeană. Acest organism va fi împuternicit să emită decizii cu caracter obligatoriu pentru a promova aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor cu caracter personal în întreaga UE.

Reprezentarea ONG-urilor

Este de asemenea important să menționăm că noile norme permit ONG-urilor să reprezinte persoane fizice în fața instanțelor și în fața autorităților de protecție a datelor. Aceasta va contribui la creșterea eficienței căilor de atac disponibile în cazurile de încălcare a protecției datelor cu caracter personal.

Articole similare

  • Comisia Europeană a lansat recent o fișă de informații on-line pentru a ajuta cetățenii și firmele din UE să înțeleagă care sunt noile norme privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Există disponibil un material pentru cei care crează software, care explică cum trebuie proiectate software-urile pentru a respecta cerințele noilor norme privind protecția datelor.
  • Comisia Europeană a publicat un infografic cu privire la noile norme, care este ușor de citit și de înțeles.
  • Pentru legiuitori există un ghid care le explică cum să lucreze la elaborarea unor reglementări mai bune privind protecția datelor cu caracter personal.
date cu caracter personal , Comisia Europeană , Grup de lucru Articolul 29 , UE , protecția datelor cu caracter personal