Democracy & Justice

Erorile Comisiei Europene în legătură cu Fondul pentru ONG-uri

Parlamentul European a solicitat Comisiei crearea unui fond nou pentru sprijinirea grupurilor din UE care luptă pentru drepturile omului. Comisia nu a făcut ce i s-a cerut. Iată o comparație între ce a făcut ea și ce i se solicitase de către Parlament.

by Israel Butler

Liberties a publicat un raport în care discută despre cum este diferit Programul pentru Drepturi și Valori din propunerea Comisiei Europene de Instrumentul pentru Valori Europene (IVE) propus de Parlamentul European și organizațiile societății civile. Acesta explică de asemenea și de ce Programul nou propus nu reprezintă o modificare substanțială a programelor de finanțare deja existente la nivelul UE- Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie (DEC) și Programul Europa pentru Cetățeni (EpC).

Propunerea Comisiei asigură continuitatea eficientă a programelor de finanțare deja existente, care tratează ONG-urile ca subcontractanți care ajută Comisia să implementeze legislația și politicile UE. Nu sunt așadar incluse în aceasta niciunul dintre elementele IVE care ar sprijini crearea unui sector ONG sănătos și durabil, capabil să promoveze și să protejeze valorile prevăzute la Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Având în vedere faptul că populismul devine din ce în ce mai puternic în Europa, Comisia ar putea da astfel cu piciorul ultimei ocazii pe care o mai are de a acționa acum, când majoritatea guvernelor din UE sunt încă progresiste, pentru a opri expansiunea extremismului de dreapta și a lua măsuri prin care s-ar construi sprijin important, la nivel local, pentru democrație și asigurarea respectului pentru lege și drepturi fundamentale.

Vrei să știi de ce avem nevoie de Instrumentul pentru Valori Europene? Citește acest articol.

Iată care sunt principalele constatări din raportul nostru:

  • IVE ar fi disponibil pentru o gamă largă de activități prin care se promovează și protejează standardele juridice europene și internaționale care garantează democrația pluralistă, statul de drept și drepturile fundamentale. În schimb, programul propus de Comisie este excesiv de restrâns. Reprezentând o continuare a programelor DEC și EpC, acesta limitează eligibilitatea activităților la cele prin care se promovează aspecte specifice ale legislației și politicilor UE sau la acțiuni de la nivel transnațional sau european.
  • IVE ar include activități precum activități de advocacy, activități de tip watchdog, monitorizare și raportare către organismele internaționale de supraveghere, asistență juridică, mobilizare și educație a publicului. IVE ar contribui de asemenea la creșterea capacității sectorului neguvernamental de a comunica mai eficient cu cetățenii. Propunerea Comisiei nu include sprijin pentru astfel de activități, continuând să susțină, în cea mai mare parte, aceleași activități susținute până acum în programele DEC și EpC.
  • IVE ar oferi finanțare operațională ONG-urilor care lucrează la nivel național și la nivel local, în baza unei interpretări mai flexibile a Regulamentului financiar al UE, pentru a elimina barierele impuse ONG-urilor mici, cum ar fi cerințele legate de eligibilitate și cofinanțare, precum și sarcinile masive privind raportarea. Acest lucru ar putea fi realizat prin utilizarea unor organisme intermediare care ar putea redistribui fondurile către ONG-uri mai mici. Propunerea Comisiei nu ia în considerare o interpretare mai flexibilă a Regulamentului financiar, care a fost interpretat clar până în prezent într-o manieră care exclude direct organizațiile micuțe de la nivel local.
  • Beneficiarii IVE ar fi ONG-urile care lucrează în UE pentru protejarea și promovarea valorilor prevăzute la Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Cuantumul IVE ar corespunde sprijinului financiar acordat de UE ONG-urilor care promovează aceste valori în țări terțe, in valoare de aproximativ 2 miliarde de euro disponibile pentru o perioadă de 7 ani. Propunerea Comisiei prevede un buget de 641 milioane EUR, care nu este destinat exclusiv sprijinirii ONG-urilor, deoarece este deschis oricărei entități juridice (publice sau private) din statele membre, dar și din state terțe, precum și organizațiilor internaționale.

Vrei să știi de ce avem nevoie de Instrumentul pentru Valori Europene? Citește acest articol.

Raportul nostru care include o analiză comparativă mai detaliată a acestor aspecte este disponibil aici.

Comisia Europeană , Parlamentul European , Fondul pentru ONG-uri , buget , Instrument pentru Valori Europene , Cadrul Financiar Multianual , #PolicyPapers , Advisory