Drepturile Internaționale Spania (RIS)

Drepturile Internaționale Spania (Rights International Spain- RIS ) este un ONG care activează pentru a se asigura că guvernul își asumă răspunderea pentru protejarea drepturilor omului și a libertăților civile în Spania.

Drepturile Internaționale Spania (RIS) este un ONG spaniol non- profit, independentă care activează pentru a trage la răspundere statul spaniol atunci când acesta își încalcă obligația de a proteja și respecta drepturile omului și libertățile civile, printr-o utilizare mai eficientă a principiilor și mecanismelor de drept internațional. Misiunea RIS este de a consolida responsabilitatea pentru respectarea drepturilor omului în Spania prin monitorizarea activității guvernului, acordând o atenție deosebită principiilor statului de drept, de a crește gradul de conștientizare al societății civile și și de a o mobiliza în vederea coalizării pentru a cere dreptate. Pentru îndeplinirea misiunii sale, RIS dezvoltă analize legale și de politici riguroase, pe teme de actualitate, produce alte resurse și instrumente de advocacy și de comunicare pentru publicul larg și sprijină inițiativele de litigare strategică.

Obiectivele generale RIS sunt :

1) promovarea conștientizării, înțelegerii și utilizării mai eficiente a mecanismelor juridice internaționale ; 2) desfășurarea de activități de consolidare a capacității, de formare și de educare care vizează comunitatea juridică, organizațiile societății civile și publicul larg, precum și promovarea accesului la instrumente și resurse , cu scopul de a consolida utilizarea dreptului internațional pentru protecția drepturilor omului și a libertăților civile; 3) propunerea și sprijinirea reformele legislative și în domeniul politicilor prin care se vizează armonizarea legislației naționale cu standardele și normele internaționale privind drepturile omului; 4) monitorizarea implementării adecvate a recomandărilor de la organismele ONU care activează în domeniul drepturilor omului, pentru drepturile omului, punerea în aplicarea a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și implementarea directivelor UE în domeniul justiției, promovarea și facilitarea de alianțe, parteneriate și inițiative comune cu organizații naționale și internaționale și alți actori relevanți. Pe lângă acestea, RIS desfășoară activități de litigare strategică, atât în fața instanțelor naționale cât și a celor internaționale, cu scopul de a promova și proteja drepturile și libertățile civile de către organele judiciare, precum și pentru a încuraja urmărirea încălcărilor drepturilor civile.

Urmărește-ne:

Website-ul RIS

Pagina de Facebook a RIS

Canalul Youtube al RIS