Fundaţia Helsinki pentru Drepturile Omului din Polonia (Helsinki Foundation for Human Rights) (HFHR)

Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului (HFHR) din Polonia, este un ONG înființat în 1989, concentrându-se pe probleme din domeniul drepturilor omului în țară și în regiune.

Structura: Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului din Polonia, cu sediul în Varșovia, a fost înființată în 1989, ea fiind urmașă a Comitetului Helsinki din Polonia, care funcționa în umbră încă din 1982, deci de mai bine de 7 ani. Fundația este administrată de Bord, format din cinci membri, și supravegheată de către Consiliul Fundației, format din șapte membri.

Statutul juridic: Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului a fost înființată în 1989 și înregistrată în Registrul Național al Curții la 14 august 2001.

Priorități: Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului este în prezent una dintre organizațiile non-guvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului cele mai experimentate și mai active din Europa. Fundația are statutul de consultant al Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (ECOSOC) din 2007.

În cadrul misiunii sale, HFHR desfășoară mai multe programe:

Programe de educație internațională

Ca parte a activității sale de educație internațională, experți și formatori ai Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului desfășoară și sesiuni de instruire cu privire la mijloacele de protecție a drepturilor omului. Acestea includ informații despre monitorizarea respectării drepturilor omului, despre întreprinderea de acțiuni educative cu privire la drepturile omului, despre soluționarea conflictelor sociale legate de astfel de probleme, precum și despre pregătirea de rapoarte și recomandări.

Programul educațional include Școala de Vară Internațională care este organizată anual încă din 1990. Această Școală se adresează activiștilor din organizații non-guvernamentale, jurnaliștilor și funcționarilor publici care se ocupă cu protecția drepturilor omului în țările ex-socialiste din Europa Centrală și Europa de Est, precum și din Asia Centrală.

Programe de educație în Polonia

Aceste programe sunt dedicate studenților și liceenilor și includ Cursurile de Jurnalism pentru Tineretul Polonez. În plus, Fundația organizează un Concurs al celei mai bune Teze de Master cu o temă relevantă pentru Drepturile Omului. O altă formă de educație este DOCS WATCH: Drepturile omului în film, un Festival Internațional de Film, care este unul dintre cele mai vechi și mai mari festivaluri de film axat pe drepturile omului din lume, atrăgând anual aproximativ 70.000 de telespectatori din toată Polonia. WATCH DOCS este un festival-concurs, care dispune de un juriu profesionist, internațional. Sunt eligibile pentru intrarea în concurs pentru premiul WATCH DOCS filme documentare din întreaga lume, cu o vechime de cel mult doi ani. Peste 1.000 de filme participă la Festival în fiecare an.

Programe juridice:

Programul de Litigare Strategică – În cadrul acestui program, Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului se implică în sau inițiază diferite proceduri administrative și judiciare cu importanță strategică. Prin implicarea sa în aceste proceduri, Programul își propune să obțină hotărâri care sa modifice practicile juridice și reglementările existente care sunt de interes special din punctul de vedere al protecției drepturilor omului.

Observatorul Libertății mass-mediei în Polonia - Acest program monitorizează standardele de protecție a libertății de exprimare în Polonia, precum și cazurile în care au fost încălcate aceste standarde. Experții Programului formulează opinii juridice, analize și plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la cazurile referitoare la libertatea de exprimare. Pe lângă aceasta, experții monitorizează situația generală a mass-media din Polonia și raportează procedurile penale și civile inițiate împotriva jurnaliștilor, precum și problemele legate de accesul la informațiile de interes public.

Programul de intervenție juridică – Acest program se ocupă de cazurile în care apar încălcări ale drepturilor și libertăților individului, în special cele garantate de Constituția Republicii Polone și de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Toate cazurile care se califică pentru intrarea în acest program sunt supuse unei analize calitative detaliate, în urma căreia , după consultarea cu coordonatorul programului, sunt întreprinse acțiuni de fond pentru a rezolva cazul.

O Europă a Drepturilor Omului - Obiectivul acestui program este de a spori rolul Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului în modelarea standardele europene de protecție a drepturilor omului, precum și de a coordona activitatea organizațiilor internaționale în domeniul drepturilor omului și opinia publică din Polonia. Atât Uniunea Europeană cât și Consiliul Europei întreprind numeroase inițiative legislative și formulează recomandări care influențează drepturilor omului în Europa. Obiectivele programului includ, astfel, participarea la consultări cu privire la proiecte individuale și comunicare de informații despre aceste proiecte, precum și publicarea rezultatelor consultărilor .

Programul de asistență juridică pentru Refugiați și Migranți – În cadrul acestui program se oferă asistență juridică gratuită străinilor care apelează la Fundație și se întreprind acțiuni în justiție. Programul își propune, de asemenea, să monitorizarea conformitatea acțiunilor autorităților poloneze cu Constituția Republicii Polone, cu dispozițiile Convenției de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților , cu Convenția Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, precum și cu legislația poloneză privind regimul străinilor.

Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului este membru al următoarelor rețele:

- Rețeaua pentru Drepturile Omului (Human Rights Network), o coaliție internațională formată din organizații non- guvernamentale din, printre altele, Norvegia, Marea Britanie, Belarus, Azerbaidjan, Kenya și Uganda. Experții de la Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului publică știri cu privire la drepturile omului în Polonia de două ori pe săptămână.

- Grupul Zagranica, o asociație de ONG-uri poloneze care cooperează pentru a oferi asistență internațională pentru dezvoltare și ajutor umanitar, precum și pentru promovarea instituțiilor democratice.

- Consiliul European pentru Refugiați și Exilați

- FRANET, o rețea de cercetare multidisciplinară a Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale.

Parteneri și Donatori

Activități puse în aplicare de HFHR au fost sprijinite, printre altele de: - Institutul pentru o Societate Deschisă(Open Society Institute) - Sigrid Rausing Trust – Fundația Batory – Trustul pentru Societatea Civilă din Europa Centrală și de Est – Autoritatea pentru Implementarea Programelor Europene – Fondul pentru Integrarea Europeană - Consiliul Europei - Dan Church Aid - Regiunea în tranziție

Parteneri

-Experții juridici Chajec Don-SiemionŻyto –Wardyński și Partenerii –Leśnodorski Ślusarek și Partenerii -Clifford Chance -ENWC Attorney at Law

Date de contact:

Adresa: Strada Zgoda, nr. 11, 00 – 018 Varșovia, Polonia

Telefon: (48) 22 828 10 08 fax: (48 22) 556 44 50

e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Urmărește-ne:

Website-ul HFHR

Pagina de Facebook a HFHR

Canalul Youtube al HFHR