Coaliția Italiană pentru Libertăți și Drepturi Civile

Înființată în 2014, Coaliția Italiană pentru Libertăți și Drepturi Civile (CILD) oferă suport organizațiilor care lucrează în domeniul acelor aspecte ce țin de drepturilor omului care afectează cel mai tare Italia în prezent. Suportul oferit constă în activități de consolidare a capacităților (capacity building), de analizare a politicilor, de advocacy, de strategii media și de educație a publicului. Acitivitatea CILD este coordonată de un secretariat, iar Coaliția include în prezent mai mult de 30 de organizații care lucrează în principal în chestiuni legate de migrație și protecție internațională, drepturile persoanelor LGBTI, drepturile prizonierilor, reforma politicii cu privire la droguri, libertatea de exprimare, accesul la informație și transparența și răspunderea autoriăților locale și centrale.

Contact

Adresă: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Roma, Italia

Urmăriți-ne:

website: www.cilditalia.org

Persoană de contact: andrea.oleandri@cilditalia.org

Facebook: https://www.facebook.com/CILDitalia

Twitter: https://twitter.com/Cild2014