Civil Rights Defenders (Apărătorii Drepturilor Civile)

Civil Rights Defenders este o organizație non-profit care aduce împreună experți în domeniul drepturilor omului, desfășurând activități la nivel mondial, activități prin care își propune să promoveze apărarea drepturilor civile și politice ale cetățenilor.De mai bine de 30 de ani susținem societatea civilă și oferim suport celor care luptă pentru apărarea drepturilor omului în țări cu regimuri represive; serviciile noastre consistă într-o combinație de lobby și advocacy cu lucrul îndeaproape cu parteneri locali pentru a asigura o mai mare eficiență a acestora.

În același timp, Civil Rights Defenders activează ca organizație de tip watchdog în Suedia, unde promovăm și sprijinim o varietate de drepturi ale omului, adaptându-ne activitățile contextului suedez. În Suedia ne axăm în special pe următoarele cinci arii tematice: infracțiunile motivate de ură, discriminare și alte încălcări ale drepturilor omului care afectează minoritățile din societate; abuzurile poliției; monitorizarea instituțiilor de tip închis; supravegherea și dreptul la libertate pe internet; refugiați și solicitanți de azil. Monitorizăm ce se întâmplă în aceste domenii, din perspectiva drepturilor omului și promovăm reforme, realizarea justiției și tragerea la răspundere. Activitățile noastre includ scrierea de rapoarte alternative, aducerea de cazuri înaintea instanțelor naționale și internaționale și campanii mass-media, prin acestea propunându-ne să evidențiem și să abordăm problemele care există în domeniul drepturilor omului.

Website: http://www.civilrightsdefenders.org/

Facebook: https://www.facebook.com/civilrightsdefenders

Twitter: https://twitter.com/crdefenders