Centrul Estonian pentru Drepturile Omului

Centrul Estonian pentru Drepturile Omului este o organizație non-guvernamentală independentă care promovează drepturile omului. A fost înființat în decembrie 2009 și s-a dezvoltat rapid, devenind cel mai cunoscut ONG care promovează drepturile omului îm Estonia.

Misiunea CEDO este să se asigure că Estonia respectă drepturile fiecărui cetățean. Centrul își dezvoltă activitățile în funcție de nevoile societății. În prezent ne ocupăm în principal de promovarea tratamentului egal al grupurilor minoritare și a diversității și incluziunii, precum și de drepturile solicitanților de azil și ale refugiaților. CEDO coordonează Carta Estoniană privind Diversitatea. De asemenea, monitorizăm situația generală a drepturilor omului în Estonia și publicăm rapoarte independente privind situația din Estonia cu privire la drepturile omului. CEDO este membru al mai multor rețele locale și internaționale, printre care FRA, ENAR și JUSTICIA. Suntem ONG partener pentru UNHCR în Estonia și avem statut consultativ special în cadrul Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC).

Contact:

Website
Facebook
Youtube
Twitter