Petycja na rzecz identyfikacji funkcjonariuszy policji w Europie

Europejscy Prawnicy dla Demokracji zbierają podpisy we wszystkich państwach członkowskich UE na rzecz podjęcia kroków niezbędnych do przyjęcia dyrektywy, która regulowałaby kwestię identyfikacji funkcjonariuszy policji.

Stowarzyszenie Europejscy Prawnicy dla Demokracji (EDL) rozpoczęło europejską kampanię na rzecz podpisania petycji skierowanej do Komisarza Europejskiego, Komisji Europejskiej i Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. W petycji domagają się podjęcia niezbędnych kroków w celu przyjęcia dyrektywy lub decyzji ramowej, która rozwiązywałaby problem identyfikacji funkcjonariuszy policji. W wielu krajach europejskich, plakietki z imieniem i nazwiskiem lub numerami identyfikacyjnymi nie stanowią części policyjnych mundurów lub też w pewnych okolicznościach, jak podczas zamieszek, mogą zostać ukryte. Problem ten przedstawiony jest na filmie towarzyszącym kampanii.

Kampania ma na celu zebranie jak największej liczby podpisów we wszystkich państwach członkowskich do lutego 2015 roku. W lutym petycja zostanie przekazana władzom instytucji unijnych. Celem dyrektywy - według organizatorów kampanii - jest uniknięcie naruszenia praw podstawowych, ochrona prawa do obrony w trakcie postępowania sądowego oraz niezależności wymiaru sprawiedliwości i jego funkcji kontrolnych, a także wyeliminowanie bezkarności działań działań przestępczych policjantów i ich administracyjnych oraz politycznych przełożonych.

Petycję można podpisać tutaj.