HCLU zwraca uwagę ONZ na kwestię swobód społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech

Węgierski Związek Swobód Obywatelskich zwrócił się do autorów raportu ONZ dotyczącego swobody zrzeszania się i sytuacji agencji pomocy prawnej w sprawie kontroli sprawowanej przez rząd Węgier nad społeczeństwem obywatelskim, która naruszaprawa tak krajowe jak i międzynarodowe. W liście tym, HCLU prosi adresatów o użycie wszelkich dostępnych środków w celu położenia kresu łamaniu praw społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech.