PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Organizacje

 • Instytut Monitorowania Praw Człowieka

  Instytut Monitorowania Praw Człowieka (HRMI) jest organizacją pozarządową istniejącą na Litwie od 2003 roku, która stawia sobie za cel promowanie otwartego społeczeństwa demokratycznego poprzez realizację praw człowieka i swobód.
 • Associazione Antigone

  Associazione Antigone jest włoską organizacją pozarządową która ma za cel ochronę praw człowieka a skupia się na systemie karnym.
 • Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód

  Założona w 2014 roku Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód (CILD) poprzez tworzenie analiz politycznych, strategie medialne i edukacjępublicznąwspiera społeczeństwo obywatelskie w rozwiązywaniu najbardziej palących kwestii dotyczących praw człowieka, przez jakimi stojądziśpaństwa.
 • Obrońcy Praw Obywatelskich

  Obrońcy Praw Obywatelskich to organizacja ekspercka non-profit, zajmująca się prawami człowieka. Jej działania skupiają się na obronie praw obywatelskich i politycznych ludzi na całym świecie. Od ponad 30 lat wspieramy społeczeństwo obywatelskie i obrońców praw człowieka w krajach stosujących represje, lobbując na rzecz praw człowieka i wzmacniając pozycje lokalnych partnerów.
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce jest organizacją pozarządową utworzoną w 1989 roku, która skupia się na kwestiach związanych z prawami człowieka w kraju i regionie.
 • Rights International Spain

  Rights International Spain (RIS) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz zobowiązania rządu do ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Hiszpanii.
 • Bułgarski Komitet Helsiński

  Bułgarski Komitet Helsiński (BHC) jest niezależną organizacją pozarządową, mającą na celu ochronę praw człowieka, a założoną w Sofii w 1992 roku.
 • Węgierski Związek Swobód Obywatelskich

  Węgierski Związek Swobód Obywatelskich (HCLU) jest organizacją pozarządową typu non-profit, stojącą na straży praw człowieka założoną w Budapeszcie w roku 1994.
 • Liberty

  Liberty, znana również jako Krajowa Rada Wolności Obywatelskich (National Council for Civil Liberties), została założona w 1934 roku. Jest organizacją działającą ponad podziałami partyjnymi, funkcjonującą w samym centrum ruchu walczącego o podstawowe prawa i wolności w Zjednoczonym Królestwie.
 • Estońskie Centrum Praw Człowieka

  Estońskie Centrum Praw Człowieka jest niezależną, pozarządową organizacją stojącą na straży praw człowieka. EHRC zostało założone w grudniu 2009 roku i szybko stało się najbardziej znaną organizacją pozarządową zajmującą się prawami człowieka w Estonii.
 • Society for Civil Rights

  GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Society for Civil Rights) to berlińska organizacja non-profit, założona w 2015 roku.
 • Liga Praw Człowieka

  Liga Praw Człowieka (LIGA) jest czeską organizacją pozarządowa zajmującą się szerzeniem praw człowieka i swobód pośród wszystkich mieszkańców Republiki Czeskiej.
 • Belgijska Liga Praw Człowieka

  Przez ponad sto lat, La Ligue des droits de l'Homme (Liga Praw Człowieka) walczyła z niesprawiedliwością i naruszeniami praw podstawowych we francuskojęzycznej części społeczeństwa Belgii.
 • Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich

  Irlandzka Rada Swobód Obywatelskich (ICCL) jest głównym niezależnym starżnikiem praw człowieka w Irlandii.
 • LibertiesEU

  Civil Liberties Union for Europe (Liberties) to berlińska organizacja praw człowieka wspierana przez sieć europejskich organizacji pozarządowych nadzorujących swobody obywatelskie.
 • Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński

  Stowarzyszenie na rzecz obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński (APADOR-CH) jest organizacją pozarządową która stawia sobie za cel podnoszenie świadomości na temat kwestii związanych z prawami człowieka i promowanie standardów ich poszanowania w Rumunii i regionie.
 • Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka

  NJCM, czyli Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka), działa by promować i chronić prawa człowieka w Holandii.
 • The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

  Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies - to niezależna instytucja badawcza non-profit założona w 1991 roku w Lublanie w Słowenii przez ludzi, którzy wierzyli w pokojowe rozwiązywanie konfliktów, równość i poszanowanie standardów praw człowieka. • Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja

  Centrum Badań nad Pokojem - Chorwacja (CMS - chorwacki skrót) to organizacja non-profit zrzeszającą obywateli, których misją jest propagowanie niestosowania przemocy, przestrzegania praw człowieka i wprowadzania zmian społecznych poprzez edukację, badania i aktywizm.