Ping pong z szukającymi azylu

Pomimo wielu różnych środków podjętych przez UE w celu zmniejszenia tempa, w jakim uchodźcy przybywają do Europy, nie uda się zatrzymać migracji. Czas, aby kraje członkowskie przestały negować rzeczywistość.
Inicjatywa „Welcome” ostrzega przed poważnym naruszeniom praw człowieka oraz brakiem ochrony prawnej będącymi efektem kontrowersyjnych praktyk wysyłania uchodźców z powrotem: ze Słowenii do Chorwacji, a następnie do Serbii.

Inicjatywa zaprezentowała raport stworzony przez aktywistów należących do grupy Moving Europe, którzy rozmawiali z osobami zatrzymanymi na terenach granicznych Serbii i Chorwacji, w pobliżu miejscowości Adaševci i Šid oraz z tymi, które „utknęły” w Belgradzie. Rozmowy przeprowadzone w dniach 11.-25. stycznia ukazują przypadki aktów przemocy ze strony policji.

Zmuszeni do powrotu

Ryzykowna decyzja UE, zezwalająca na przekroczenie granic jedynie tym przybyszom z Syrii, Iraku i Afganistanu, którzy jednoznacznie zadeklarują chęć ubiegania się o azyl w Austrii lub Niemczech gwarantuje, że wielu z nich będzie musiało powrócić do Słowenii, Chorwacji, Serbii i innych krajów, które znajdują się po drodze.

Niektórzy z nich są uchodźcami z Syrii, Iraku i Afganistanu. W wyniku ich deklaracji, często nie dostają żadnej szansy na ubieganie się o azyl w Chorwacji lecz muszą powrócić do Serbii.

Muszą wyruszyć w podróż bez żadnego wsparcia władz. Ponownie jesteśmy świadkami tego, jak setki ludzi śpią pod gołym niebem, a – jak wynika z raportu aktywistów – przemoc ze strony policji względem uchodźców nie jest rzadkością.

Refugees on a road in Macedonia are prevented from traveling onward.   (Image: Seth Frantzman)Uchodźcy zatrzymani na ulicy w Macedonii. (Zdjęcie: Seth Frantzman)


Pomimo różnych środków powziętych przez UE w celu zwolnienia tempa, w jakim uchodźcy przybywają do Europy, nie da się zatrzymać fali migracji, a ograniczanie prawa azylowego w krajach członkowskich UE wywołuje efekt domina w pozostałych państwach na tzw. szlaku bałkańskim.

Odbijanie piłeczki

Aktywiści Inicjatywy „Welcome” spotkali Syryjczyka, który chce dotrzeć do Danii, ponieważ jego żona i syn już tam są, jednak zatrzymano go w Słowenii i zawrócono do Chorwacji, a stamtąd do Serbii. W tej chwili jest prawdopodobnie w drodze do Macedonii.

Traktowanie człowieka jakby był piłeczką w rozgrywce ping ponga jest nieakceptowalne i prowadzi do naruszenia ochrony prawnej, która gwarantuje każdemu człowiekowi wiedzę na temat tego, jakie ma możliwości.

Inicjatywa „Welcome” nawołuje głowy krajów UE do tego, aby sięgnęły po bardziej humanitarne środki i zastosowały mechanizm tymczasowej ochrony, który powstał po to, aby go wykorzystać w sytuacjach takich jak obecny kryzys, kiedy wielu wysiedleńców szuka schronienia w Europie.

Zamiast pozwolić, aby system azylowy się rozpadł przez zaprzeczanie, że jesteśmy świadkami permanentnego kryzysu humanitarnego, kraje członkowskie powinny pokazać solidarność i współpracę – zgodnie z tym, czego od dawna dokonują obywatele tych państw.

Zachęcamy, aby każdy kraj członkowski wziął udział w próbie rozwiązania tego kryzysu humanitarnego. Wszystkie kraje członkowskie UE powinny przyjmować uchodźców, którzy szukają schronienia, powinny też wspólnie budować systemy integracji, które będą działały sprawnie i długoterminowo. Na koniec, powinny przyczynić się do rozwiązania kryzysu, przez ostateczne zakończenie wojen, które go wywołały.