Kandydaci do Parlamentu Europejskiego Popierają Prawa Dziecka

Instytut Monitoringu Praw Człowieka (HRMI), wraz z Koalicją na rzecz Praw Dziecka, zaprosiła prawie 200 kandydatów do Parlamentu Europejskiego do podpisania Europejskiego Manifestu Praw Dziecka.

Litewscy kandydaci do Parlamentu Europejskiego podpisali Manifest Praw Dziecka i zgodzili się zostać Orędownikami Praw Dziecka jeśli zostaną wybrani. HRMI zwrócił uwagę kandydatów na fakt, że około 600 mln dzieci żyje obecnie na świecie w nędzy - a jedna czwarta z tej liczby mieszka w Unii Europejskiej. Przez niecały rok liczba dzieci w UE zagrożonych nędzą lub wykluczeniem społecznym wzrosła o pół miliona.

Z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, wzrosła rola PE w kształtowaniu polityki europejskiej. Dzięki temu jego deputowani mogą wykorzystać swoją władzę by poprawić sytuację dzieci w UE i poza nią poprzez wywieranie wpływu na rządy, instytucje UE, państwa członkowskie i partnerskie w celu zwrócenia większej uwagi na prawa dzieci w polityce i działaniach UE, zwiększenia funduszy przeznaczonych na działania związane z dziećmi i wprowadzenie dzieci do procesu podejmowania decyzji.

Kampania została uruchomiona przez Eurochild, sieć europejskich organizacji na rzecz praw dzieca, wraz z 13 innymi międzynarodowymi organizacjami, jak "Save the Children" czy UNICEF.