Grecja: niepełnosprawne dzieci trzymane w klatkach

W Grecji wciąż praktykowane jest trzymanie niepełnosprawnych dzieci w klatkach przy kompletnym braku zainteresowania ze strony państwa, które zezwala na kontynuację tych haniebnych metod.

Niedawny reportaż BBC z Centrum Opieki dla Niepełnosprawnych Dzieci w greckim mieście Lechaina ponownie stawia pytanie o stosunek państwa greckiego wobec osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza wobec niepełnosprawnych dzieci. Niestety poziom opieki w Centrum, w tym trzymanie upośledzonych dzieci w zamkniętych klatkach, odzwierciedla kompletny brak zainteresowania państwa tym tematem.

Zdaniem Helleńskiej Ligi Praw Człowieka, użycie klatek należy do przestarzałego modelu opieki, opartego na środkach przymusu, zamknięciu i złym traktowaniu ludzi niepełnosprawnych. To samo rozumowanie, zastosowane w opiece psychiatrycznej, oznacza przemoc i pozbawianie wolności. Niepełnosprawne dzieci - jak każdy człowiek - mają prawo do opieki, tymczasem żyją w klatkach jak zwierzęta.

W ostatnich latach znacznie zmniejszono państwowe środki przeznaczone na opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi. Dlatego też “klatki z Lechainy” dotyczą nie tylko kwestii mentalności, ale także szerszej polityki państwa w zakresie instytucji pomocy społecznej, która zezwala na systematyczne łamanie praw człowieka.

W latach osiemdziesiątych, doniesienia międzynarodowych mediów na temat szpitala psychiatrycznego w Leros doprowadziły do reformy systemu opieki psychiatrycznej. Ile jeszcze artykułów na temat musi ukazać i ile jeszcze klatek potrzeba, by wdrożyć politykę okazującą prawdziwy szacunek dla praw dzieci z niepełnosprawnościami?

Reportaż BBC na temat centrum w Lechaini można znaleźć tutaj.