​Organizacje pozarządowe: Koniec z dostarczaniem technologii nadzoru autorytarnym rządom!

Coraz więcej włoskich i międzynarodowych firm zajmuje się eksportem urządzeń służących do nadzoru. Ten biznes naraża aktywistów i dziennikarzy pracujących pod rządami autorytarnych reżimów na niebezpieczeństwo.

Włoska Koalicja na rzecz Swobód i Praw Obywatelskich oraz inne organizacje pozarządowe zwróciły się do włoskiego ministra rozwoju gospodarczego (MISE) w związku z wydaniem pozwolenia na wywóz urządzeń firmie Area SpA, włoskiej spółce produkującej technologie nadzoru i sprzedającej je innym rządom, w tym Syrii.

Przypadek Area SpA

Inne organizacje zaangażowane w promowanie ochrony praw człowieka w dziedzinie cyfrowej, takie jak Hermes Center for Transparency, Digital Human Rights i Access Now, przystąpiły do CILD w ramach tej inicjatywy, w celu zwrócenia uwagi na kwestie wynikające z braku odpowiedniej przejrzystości wokół wywozu technologii podwójnego zastosowania.

Takie technologie są ściśle monitorowane przez te organizacje pozarządowe, ponieważ mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. Dlatego też są one szczególnie interesujące dla wielu autorytarnych rządów.

Spółka Area SpA została upoważniona do sprzedaży technologii nadzoru komunikacyjnego egipskiej agencji wywiadowczej ds. badań technicznych (TRD). Po alarmie podniesionym przez CILD i Hermes, MISE zawiesił pozwolenie na wywóz technologii do Egiptu.

Podobne kwestie dotyczące zagrożeń i problemów związanych z brakiem przejrzystości usług świadczonych przez takie firmy, zostały również rozpatrzone na szczeblu europejskim.

Sytuację komplikuje nieskuteczność europejskich przepisów w tej kwestii, trudność w dostępie do danych na temat wywożonych produktów, a przede wszystkim brak informacji o rządach, które taki sprzęt kupują.

Potrzeba większej przejrzystości

Przypadek Włoch pokazuje, że obowiązujące przepisy nie chronią wystarczająco działaczy, obrońców praw człowieka, dziennikarzy i innych użytkowników przed technologią nadzoru cyfrowego.

Przypadki wykorzystywania narzędzi, takich jak programy szpiegujące, do kontrolowania i atakowania działaczy i dysydentów zostały zgłoszone także w Meksyku, a CILD zwrócił uwagę, że inna włoska firma Hacking Team miała meksykańskie agencje rządowe wśród swoich klientów.

Jedynym sposobem ochrony prawa do komunikacji elektronicznej jest zwiększenie przejrzystości procedur wydawania pozwoleń na wywóz narzędzi do nadzoru, przyznawanym takim firmom jak Area Spa.