Apel do ONZ o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie deportacji migrantów z Belgii do Sudanu

Pomimo dobrze znanych przypadków nadużyć i tortur w Sudanie, belgijski rząd kontynuuje deportacje Sudańczyków.

Belgijski rząd niedawno ujawnił wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez Komisarza Generalnego ds. Uchodźców i Bezpaństwowców (CGRS) w sprawie domniemanych tortur w Sudanie.

Członek Liberties, Belgijska Liga Praw Człowieka (LDH), nie kwestionuje starań CGRS, aby wyjaśnić okoliczności wydarzeń, które miały miejsce w Chartumie po deportacji sudańskich obywateli z Belgii. Działania przeprowadzono z pomocą oficjalnej delegacji sudańskiej, która przyjechała do Belgii, aby zidentyfikować osoby, które miały zostać deportowane.

LDH uważa jednak, że tylko dogłębne międzynarodowe śledztwo może rozwiać wszelkie wątpliwości co do skutków takich deportacji z Belgii, a samo CGRS nie może przeprowadzić wystarczająco wnikliwego śledztwa.

Bez względu na wnioski wyciągnięte z dochodzenia przeprowadzonego przez CGRS, nie ma wątpliwości, że sudański reżim łamie prawa człowieka. Fakt, że te naruszenia mają miejsce, sam w sobie jest wystarczającym powodem, aby zabronić deportacji do Sudanu, tak aby po powrocie do kraju osoby, które są celem tych deportacji, nie padły ofiarą złego traktowania i nadużyć.

Artykuł 3

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) w przypadkach, gdy w kraju pochodzenia istnieje ryzyko stosowania tortur i/lub poniżającego i nieludzkiego traktowania, państwa muszą przestrzegać zasady non-refoulement, która w takich sytuacjach zakazuje deportacji.

W swoim orzeczeniu belgijski sąd kasacyjny potwierdził, że przed deportacją jednego z obywateli Sudanu, belgijskie biuro ds. cudzoziemców nie sprawdziło, czy zostanie w ten sposób naruszony art. 3 EKPC.

LDH, która uważa, że państwo belgijskie naruszyło art. 3 Konwencji ONZ przeciwko torturom (zasada non-refoulement), wysłała list do specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur, Nilsa Melzera, aby zwrócić jego uwagę na przeprowadzane przez belgijskie władze deportacje do Sudanu.

LDH zaapelowała do specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur o wszczęcie szczegółowego dochodzenia w tej sprawie. Organizacja uważa również, że w oczekiwaniu na wyniki dochodzenia należy wydać nakaz, który zmusić belgijskie władze do zaprzestania wszelkiej współpracy z władzami Sudanu (w tym "współpracy technicznej").